Eesti Pank ja Sampo Finance Ltd allkirjastasid Optiva Panga osaluse ostu-müügilepingu

Sampo Finance Ltd, mille omanikeks on Sampo Insurance plc ja Kaleva Mutual Insurance Company, ja Eesti Pank allkirjastasid lepingu 57,9 protsenti Optiva Panga aktsiate müügiks. Aktsiate müügihinnaks kujunes läbirääkimiste käigus 214 360 000 krooni. Tehingu lõplik hind peaks selguma 2002.a. keskpaigas. Tulenevalt Eesti Panga täiendavatest kohustustest võib see aktsiate müügihinnast erineda. Aktsiate üleminek ostjale toimub pärast tehingu toimumiseks vajalike seaduses sätestatud lubade saamist Soome ja Eesti järelevalveorganitelt. Pooled usuvad, et vajalikud load saadakse hiljemalt 30. septembriks 2000. aastal.

Eesti Pank võtab lepinguga kohustuse osaleda riskivarade realiseerimisest saadavas võimalikus kahjumis. Riskivarad koosnevad Optiva Panga omanduses olevatest mittelikviidsetest aktivatest, mille turuväärtust enne nende müüki uuele investorile on ostjal raske hinnata. Tänaseks on fikseeritud riskivarade esialgne nimekiri, auditeeritud andmetel mahus 332 miljonit krooni. Lõplik riskivarade maht selgub pärast lepingus sätestatud tingimustel toimuvat varade ümberklassifitseerimist Sampo Finance Ltd. poolt hiljemalt käesoleva aasta lõpuks. Väljamakseid tehakse ainult juhul, kui riskivarad realiseeritakse alla nende tänast väärtust Optiva Panga bilansis. Võimalikud kahjumid jagatakse müüja ja ostja vahel suhtes 75-25. Eesti Panga poolsed väljamaksed lepingust tulenevate kohustuste alusel on limiteeritud tehingu hinna ning Eesti Panga poolt käesoleva aasta aprillis antud garantiiga.

Eesti Panga kahe aasta tagune otsus omandada oluline osalus Optiva Pangas oli selgelt raha- ja panganduspoliitilise taustaga. Lähtuti vajadusest välistada ebastabiilsuse süvenemine Eesti pangandussektoris tervikuna ja süsteemse kriisi tekkimine.

Müües oma osaluse Optiva Pangas täidab Eesti Pank ühe oma strateegilise eesmärgi loobuda täielikult osalustest Eestis tegutsevates kommenrtspankades. Keskpanga loobumist osalusest kommertspanganduses saab hinnata kui Eestis läbiviidava pangandusreformi järjekordse etapi edukat lõpetamist. Eesti pangandus on reformi käigus muutunud oluliselt tugevamaks, kapitaliseeritumaks ja läbipaistvamaks ning samas turvalisemaks kõikidele klientidele.

Eesti Pank hindab uue strateegilise investori - Sampo sisenemist Eesti pangandusturule positiivseks. Keskpank on veendunud, et Optiva Panga uued omanikud suudavad rahvusvahelist oskusteavet kaasates tugevdada lähitulevikus konkurentsi siinsel pangandusturul ning pakkuda klientidele uusi võimalusi ja uusi teenusteliike. Strateegiliste välisinvestorite kaasamine Eesti pangandusse on pidevalt olnud keskpanga üheks prioriteediks.

Avalike suhete osakond
Tel: 6 680 900