Eesti Pank kuulutab välja teadustööde konkursi

Teaduspreemia on pühendatud Eesti Panga makromajanduse osakonna kauaaegse juhataja URMAS SEPA (1956-2002) mäletusele ning selle eesmärgiks on ergutada teadustege­vust majandusteaduse valdkonnas ja väärtustada õpinguid teaduskraadi omandamiseks. Teaduspreemia suurus 2008. aastal on 35 000 krooni.

Eesti Panga teaduspreemia väljaandmisega avaldatakse tunnustust silmapaistva majandusalase uurimistöö läbiviimise eest. Oodatud on uurimistööd kõikidest majandusvaldkondadest ning kitsen­dused uurimisteemade lõikes puuduvad. Konkursil võivad osaleda kõik EV Haridusministeeriumi poolt akrediteeritud Eesti kõrgkoolides õppivad kuni 35-aastased magistrandid ja doktorandid või nendest koosnevad uurimisgrupid.

Konkursil osalemiseks tuleb paberil või elektroonselt esitada eesti- või ingliskeelne korrektselt vormistatud uurimistöö või publikatsioon, autori(te) lühike elulookirjeldus, kirjalik avaldus konkursil osalemiseks, ülikooli teaduskonna poolt väljastatud tõend teadustöö autori õppimise kohta magistrantuuris või doktorantuuris ning kokkuvõte konkursile esitatud teadustööst. Dokumentide esitamise tähtaeg on 25. aprill 2008. Konkursitööd on oodatud aadressil Majandusuuringute osakond Eesti Pank Estonia pst. 13 15095 Tallinn; e-posti aadressil lkulu [at] epbe.ee või faksi teel (6311 240). Täpsem info konkursi tingimustest on kättesaadav Eesti Panga veebilehel www.eestipank.info.

Konkursile esitatud töid hindab Eesti Panga preemiakomisjon, mis koosneb tunnustatud Eesti majandusteadlastest. Uurimuste hindamisel lähtutakse tööde kvaliteedist ning originaalsusest. Eesti Pank jätab endale õiguse preemiat mitte välja anda, kui ükski teadustöö ei vasta preemiaga auhinnatava teadustöö tingimustele. Konkursi tulemused teeb Eesti Pank teatavaks hiljemalt 1. juunil 2008 ja avaldab tulemused oma veebilehel.

Eesti Panga Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemiat antakse välja alates 2003. aastast. Teaduspreemia laureaadid on Toomas Hinnosaar (2003), Jaanika Meriküll (2004), Ott-Siim Toomet (2005), Katrin Männik (2006) ning Aaro Hazak (2007).