Eesti Pank läheb alates 15. maist üle päevakursi fikseeringute uuele, täiustatud esitusformaadile

Alates 15. maist 2000 hakkab Eesti Pank oma päevakursse esitama unifitseeritud formaadis – 7 tüvenumbriga (see eeldab kuni 9 komakohta). Samas muudetakse ühtlasemaks ka kursitabeliesituse visuaalset pilti rahvusvahelistes reaalaja-infosüsteemides.

31. detsembril 1998 fikseeriti 11 Euroopa Liidu liikmesriigi (Eurotsooni riikide) rahvusvaluutade kurss pöördumatult EURi suhtes – seda konkreetse kellaajalise fikseeringuga, nii nagu fikseerimiskellaaja seis turgudel oli. Euroopa Keskpank kehtestas eurovaluutade konverteerimiskursid kuuekohalistena. Nende valuutade konverteerimisel kasutatakse kindlaid reegleid (triangulatsioonimeetod). Eesti raamatupidamisseadus sätestab, et kasutada tuleb Eesti Panga päevakursse. Eesti oludes, kus triangulatsioonimeetod pole raamatupidamisarvestuses kohustuslik, eeldab raamatupidamisarvutuste vajaliku täpsuse tagamine üht täiendavat tüvenumbrit (seitset tüvenumbrit).

Eelnevatel perioodidel on ühtlase seitset tüvenumbrit sisaldava formaadi kasutuselevõttu takistanud tehnoloogiaprobleemid. Eri valuutade esituskuju päevakursitabelis on olnud erinev. Tänaseks on tehnoloogiline areng kõrvaldanud viimased takistused pikemate kursinoteeringute esitamiseks.

Kõigil neil, kes soovivad unifitseeritud formaadiga eelnevalt tutvuda, palume võtta ühendust Eesti Panga teabeteenistusega (info [at] epbe.ee).

Avalike suhete osakond
tel 66 80 900