Eesti Pank lõpetas Talibori ja Talibidi ning krooni päevakursside noteerimise

Seoses euro kasutuselevõtuga 1. jaanuarist 2011 lõpetas Eesti Pank pankadevahelise rahaturu laenu- ja hoiuseintresside Talibori ja Talibidi avaldamise alates 30. detsembrist. Kuivõrd Talibori ja Talibidi fikseeritakse ülejärgmise pangapäeva tehinguteks (T+2), siis nende viimane fikseerimise päev oli 29. detsembril.
Euribori fikseeringud leiab veebiaadressilt www.euribor.org.

1. jaanuarist 2011 lõpetas Eesti Pank ka päevakursside fikseerimise. Euro vahetuskursse (euro foreign exchange reference rates) fikseerib Euroopa Keskpank ja tema kodulehelt on võimalik maha laadida ka värskeimad euro vahetuskursid. Täpsema info euro vahetuskursside kohta leiab siit.

Ajaloolised Talibori-andmed asuvad veebiaadressil statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/161/treeMenu/FINANTSSEKTOR/891/1010 ning Eesti krooni päevakursid aadressil statistika.eestipank.ee/?lng=et#treeMenu/VALUUTA.