Eesti Pank müüb oma osaluse Optiva Pangas Sampo Finance Ltd-le

Sampo Finance Ltd, mille omanikeks on Sampo Insurance plc ja Kaleva Mutual Insurance Company, on teinud ostupakkumise omandamaks Eesti Pangale kuuluvad 57,9 protsenti Optiva Panga aktsiatest. Ostupakkumine nõuab nõukogude heakskiitu ning selle täpsed tingimused selguvad pärast ostja poolset täiendavat auditit. Eesti Pank on andnud oma nõusoleku alustada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks vastavalt pakkumises määratud tingimustele ja raamistikule. Pooled loodavad jõuda lõpliku ostu-müügilepingu sõlmimiseni hiljemalt 30. juuniks 2000. aastal. Pärast tehingu toimumist teeb Sampo Finance Ltd. ostupakkumise ka Optiva Panga teistele aktsionäridele.

Nagu suurte ja keerukate müügitehingute puhul tavaks, annab Eesti Pank krediidiasutuse suuromanikuna tehingu paremaks õnnestumiseks ajutise tingimusliku garantii 70 miljoni Eesti krooni ulatuses konkreetsete Optiva Panga riskivarade väärtuse võimaliku languse katteks. Garantii andmine ei suurenda Eesti Panga garantiikohustuste kogumahtu.

Eesti Panga 70 mln suurune garantii asendatakse ostu-müügilepingu sõlmimisel uue garantiiga Optiva Panga riskivarade suhtes. Riskivarade lõplik nimekiri fikseeritakse enne ostu-müügitehingu toimumist. Riskivarad koosnevad Optiva Panga omanduses olevatest mittelikviidsetest aktivatest, mille turuväärtust enne nende müüki uuele investorileon ostjal raske hinnata, kuid milledest enamiku osas on pangal käsil müügiläbirääkimised. Nimetatud garantii alusel tehakse väljamakseid ainult juhul, kui riskivarad müüakse madalama hinnaga kui nende tänane väärtus Optiva Panga bilansis. Garantii antakse ostjale kuni kaheks aastaks. Kahjumi realiseerumisel on Eesti Panga omavastutus 70 miljonit krooni, ülejäänud kahjumid jagatakse müüja ja ostja vahel suhtes 75-25.

Eesti Pank astus 1998.a. oktoobri alguses rea radikaalseid samme olukorra stabiliseerimiseks panganduses. Muuhulgas omandas keskpank enam kui 50 protsendilise osaluse Optiva Pangas lähtudes vajadusest välistada ebastabiilsuse süvenemine Eesti pangandussektoris tervikuna ja süsteemse kriisi tekkimine. Keskpanga otseselt raha- ja panganduspoliitilise taustaga investeering kommertspanka piirati ajaliselt 2000 aasta esimese poolaastaga ning samas võeti endale kohustus leida selle aja jooksul pangale strateegiline välisinvestor.

Müües oma aktsiad Optiva Pangas täidab Eesti Pank ühe oma strateegilise eesmärgi – loobuda täielikult osalustest Eestis tegutsevates kommertspankades. Samal eesmärgil müüs keskpank käesoleva aasta detsembris 1,38 protsendilise osaluse Hansapangas. Keskpanga loobumist osalusest kommertspanganduses saab hinnata kui Eestis läbiviidava pangandusreformi järjekordse etapi edukat lõpetamist. Eesti pangandus on reformi käigus muutunud oluliselt tugevamaks, kapitaliseeritumaks ja läbipaistvamaks ning samas turvalisemaks kõikidele klientidele.

Eesti Pank hindab uue strateegilise investori, Sampo sisenemist Eesti pangandusturule positiivsena. Keskpank on veendunud, et Optiva Panga uued omanikud suudavad rahvusvahelist oskusteavet kaasates tugevdada lähitulevikus konkurentsi siinsel pangandusturul ning pakkuda klientidele uusi võimalus ja teenusteliike näiteks kindlustus- ja pangandusteenuse ühise pakkumise teel. Strateegiliste välisinvestorite kaasamine Eesti pangandusse on pidevalt olnud keskpanga üheks prioriteediks.

Avalike suhete osakond