Eesti Pank sõlmis Rootsi keskpangaga ennetava kokkuleppe

Eesti Pank ja Riksbank, Rootsi keskpank, sõlmisid ennetava kokkuleppe finantsstabiilsuse tagamiseks ja kindlustunde suurendamiseks finantsturgudel. Lepingu maht on kuni 10 miljardit Rootsi krooni Eesti kroonide vastu. Ennetav kokkulepe suurendab Eesti Panga võimekust likviidsuse tagamisel valuutakomitee süsteemis.

Eesti Pank ja Riksbank, Rootsi keskpank, sõlmisid ennetava kokkuleppe. Leping koostati ennetava meetmena, et tugevdada Eesti Panga võimekust finantsstabiilsuse kindlustamisel Eestis.

"Lepingu sõlmimisega suurendab Eesti Pank oma võimekust finantsstabiilsuse kindlustamisel, eelkõige likviidsuse tagamisel valuutakomitee süsteemis. Ennetav kokkulepe Riksbank'iga on täiendav tagatis peale kõrge likviidsuse ja kapitali puhvrite, mis Rootsi pankade Eestis asuvatel tütarettevõtetel ja filiaalidel juba praegu on. Riksbank'iga täna sõlmitud leping annab tunnistust ka piiriülese koostöö tähtsusest lõimunud finantsturgudega maailmas," sõnas Eesti Panga president Andres Lipstok.

Link Riksbank'i veebilehele: http://www.riksbank.se.