Eesti Pank soovib kohtuda defektiga sajakrooniste tõttu kannatanud inimestega

Eesti Pank soovib kohtuda kõigi inimestega, kelle suhtes on kuni 31. jaanuarini 2006 algatatud uurimismenetlus seoses defektsete sajakroonistega. Panga juhatus soovib kõigile inimestele edastada personaalsed vabandused.

Täna kohtus Eesti Pank esimese defektiga sajakrooniste tõttu kannatanud inimesega, et edastada pangapoolsed vabandused. Kohtumise tulemusena lubati jätkata pooltevahelist kontakti.

Eesti Panka jõudis info kahe algatatud ja kahe algatatava uurimismenetluse kohta kohtuekspertiisi ja kriminalistika kesklaborist 27. septembril 2005. Praeguseks teadaoleva info kohaselt algatati menetlusi juba 2005. aasta septembri esimestel päevadel, millest Eesti Pank ei olnud kuni sama aasta septembri lõpuni teadlik. 29. septembril 2005 alustas Eesti Pank oma sorteerimiskassas ükshaaval kõigi sajakrooniste kontrolli. Samal päeval palus Eesti Pank Sularahakeskusel saata kõik sajakroonised keskpanka, et need käibelt eemaldada. Eesti Pangale teadaolevalt oli viimane uurimismenetluse kaasa toonud juhtum 9. oktoobril 2005.

Alates Eesti Panga otsusest 26. oktoobril 2005 moodustada pangatähtede kohapealse ekspertiisi grupp ja teha koostööd Politseiametiga, ei ole defektsete sajakrooniste omamine kaasa toonud mingeid uurimistoiminguid ega kriminaalmenetlusi. Eesti Pank sai ametliku kinnituse defektsete rahatähtede hulgast ja seerianumbritest 12. jaanuaril 2006 raha tootjalt Bundesdruckereilt.

Eesti Pank vabandab kõigi ees nimetatud pangatähtede kasutamisest tekkinud ebamugavuste pärast.

Osadel 1999. aasta sajakroonistel pangatähtedel puudub ultraviolettkiirguses roheliselt helenduv ristkülik, mida saab kontrollida ainult erivahendi ehk ultraviolettlambiga. Pangatähtedel puuduvat turvaelementi ei ole võimalik palja silmaga näha. Antud pangatähtede puhul ei ole tegemist võltsinguga, vaid kehtiva seadusliku rahaga.1999. aasta sajakrooniseid saab kontrollida Eesti Panga kodulehel. Defektiga raha saab vajadusel ümber vahetada kommertspankade kontorites ning vajadusel paluda pangal seda täiendavalt kontrollida ultraviolettlambiga.

Kui puuduvad turvaelemendiga raha avastatakse kaupluses või teenindusasutuses, siis Eesti seaduste kohaselt tuleb ikkagi teatada politseile, sest kunagi ei saa välistada võltsingute võimalust. Politsei, vajadusel koostöös Eesti Pangaga, lahendab defektsete sajakrooniste juhtumid operatiivselt kohapeal ning sanktsioone keegi pelgama ei pea.

Praegu on hävitamata 5736 defektiga pangatähte, millest suurem osa on eeldatavasti jõudnud tagasi Eesti Panka. Kokku on kõrvaldatud ja hävitatud üle 80 protsendi sellise defektiga 100-krooniseid.