Eesti Pank täiustas eurodes antud laenude statistikat

2006. aasta maikuust avaldab Eesti Pank detailsemat teavet euros antud või euroga seotud laenude intressimääradest. Seni avaldas Eesti Pank statistikat eurolaenude intressimäärade kohta vaid tähtajavahemike kaupa, nüüd lisandub sellele kliendigruppide lõige. See informatsioon on kättesaadav uues tabelis 6.1.2 "Euros antud laenude intressimäärad kliendigruppide ja tähtaja lõikes". Tabelis 6.1.2. toodud lõiked on võrreldavad kroonilaenude intressimäärasid käsitleva tabeli 6.1.1. lõigetega. Andmed on esitatud tagasiulatuvalt alates jaanuarist 1999.

Täiendatud statistika avaldamisega tehakse algust kolmapäeval, 24. mail 2006.

Tänasel päeval moodustavad euros antud ja euroga seotud laenud umbes 80 protsenti väljaantud laenude kogumahust. Sellest tulenevalt pidas Eesti Pank vajalikuks pakkuda avalikkusele detailsemat, nii tähtaegade kui kliendigruppide lõikes, teavet euros antud laenude intressimääradest. Eesti kroonis ja euros antud laenude intressimäärade eristamine annab täpsema ja terviklikuma pildi Eestis valitsevast intressitasemest.

Varem laenuettevõttena tegutsenud, kuid nüüdseks krediidiasutuseks ümber registreeritud Balti Investeeringute Grupi (BIG) andmed on lisatud tagasiulatuvalt alates 2005. aasta oktoobrikuust.

Lisainfo:
Janno Toots
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 515 4037
E-post: janno.toots [at] epbe.ee