Eesti rahandusminister ja keskpanga president osalevad Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi aastakoosolekutel Singapuris

Rahandusminister Aivar Sõerd ja Eesti Panga president Andres Lipstok osalevad 16.-20. septembrini Singapuris toimuval Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aastakoosolekul ja sellega seotud üritustel.

Eesti jaoks olulise sündmusena allkirjastab rahandusminister 17. septembril koos Maailmapanga asepresidendi Shiego Katsu'ga kirjad, millega Eesti loobub Maailmapanga laenuvõtja staatusest ning astub sammu lähemale doonorriigi staatusele.

Rahandusminister Sõerd kinnitas, et laenuvõtja staatusest loobumine ei too Eestile esialgu kaasa mingeid rahalisi kulutusi ega muuda lepinguid. "Eesti liigub suunal, et saada lähemail aastail Maailmapanga doonorriigiks ning liituda Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooniga," ütles rahandusminister, lisades, et Eesti majandus on tänu kiirele arengule jõudmas piisavalt heale järjele ning suudame arenguriike senisest enam abistada.

Andres Lipstokil ja Eesti Panga delegatsioonil on aastakoosoleku raames mitmeid kohtumisi, sealhulgas IMFi Euroopa osakonna direktori Michael Deppleriga. Lisaks on Eesti Panga delegatsioonil kohtumine Singapuri keskpangas.

Aastakoosoleku raames arutatakse põhiliselt maailmamajanduse arenguid. Muuhulgas on kõne all IMFi kvootide ja hääleõigusega seonduv reform. Riikide majandusnäitajate alusel arvutatavad kvoodid näitavad seda, kuivõrd suur on ühe või teise riigi hääleõigus Valuutafondis. Samuti annavad kvoodid aluse selleks, kui suur on riigi sissemaks IMFi kapitali ning kui suures ulatuses on võimalik Maailmapangast laenu saada.

Mitmetel riikidel on viimase aja arengute baasil tekkinud probleem, et nende kvoot ei kajasta riigi tegelikku majanduslikku kaalu maailmas. Seega on tekkinud vajadus kvootide ja hääleõiguse süsteemi reformida, mida IMF nüüd ka tegema asub. Reform loodetakse läbi viia kahe aasta jooksul.

"Eesti kiire areng ja suurenenud lõimumine maailma majandusega võib reformi tulemusena tuua kaasa meie senisest suurema hääleõiguse Valuutafondis," selgitas Eesti Panga president Andres Lipstok.

Valuutafondi aastakoosolekul antakse ka ülevaated IMFi kaasamise tugevdamisest tärkavatel turgudel, IMF toetusest vaestele riikidele millenniumi arengueesmärkide saavutamisel ja IMFi tegevust hindava sõltumatu kontori tööst.

Maailmapanga jaoks on üritusel olulisemateks teemadeks korruptsioonivastane võitlus ja keskmise arengutasemega riikide senisest suurem Maailmapanga tegevustesse kaasamine. Maailmapanga poolt antava abi sihtriikides tekkinud korruptsiooniprobleemid on tinginud vajaduse tugevdada korruptsioonivastast võitlust.

Traditsiooniliselt annavad kohal viibivad ministrid oma sõnavõttudes hinnangu Maailmapanga ja IMFi tegevusele viimase aasta jooksul.

Lisaks traditsiooniliselt aastakoosoleku raames läbi viidavatele plenaaristungitele ja kohtumistele nii Maailmapanga kui IMFi esindajatega kohtuvad Eesti delegatsiooni liikmed ka erinevate kommertspankade esindajatega. Samuti leiavad aset mitmesugused seminarid Aasia riikide majandusest ning muudel regionaalselt olulistel teemadel, näiteks süveneva finantsintegratsiooni küsimustes ja erasektori rolli suurendamisest arengukoostöös.

Koos rahandusministri ja Eesti Panga presidendiga kuuluvad Eesti delegatsiooni aastakoosolekul rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak ja välissuhete asekantsler Renaldo Mändmets, Eesti Panga juhatuse liikmed Rein Minka ja Andres Sutt ning ametnikud rahandusministeeriumist, Eesti Pangast ja välisministeeriumist.

Nii Maailmapank kui Rahvusvaheline Valuutafond on nn Bretton Woods'i organisatsioonid, mis loodi 1944. aastal USAs Bretton Woods'is II Maailmasõja liitlaste poolt eesmärgiga hakata maailma majandust sõja järel taas üheskoos üles ehitama. Maailmapanga põhiliseks eesmärgiks on arengumaade majandusarengute jälgimine ja nende järjeleaitamine laenude toel; Rahvusvaheline Valuutafond loodi selleks, et tagada rahvusvahelisel tasemel rahasüsteemi stabiilsus ja toetada majandusarengut maailmas. Eesti on Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi liige alates 1992. aastast.

Lisainfo:
Riina Laigo
Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond
Rahandusministeerium
tel: 611 3500, 5326 4118
e-post: Riina.Laigo [at] fin.ee
www.fin.ee

Janno Toots
Avalike suhete büroo juhataja
Eesti Pank
tel: 668 0745, 515 4037
e-post:
janno.toots [at] epbe.ee
www.eestipank.info