Eestil täitus kaks aastat vahetuskursimehhanismi ERM2 liikmena

Eesti on olnud edukalt kaks aastat vahetuskursimehhanismi ERM2 liige, millega täitus järjekordne euroga liitumise eeltingimus.

"Eesti rahapoliitiline raamistik toimib sujuvalt ning meie valuuta on stabiilne. Eesti osalemine ERM2-s on meie rahasüsteemile olnud probleemitu. Krooni kurss on püsinud ERM2 raamistikus muutumatuna ning praegune euro-krooni vahetuskurss on sobiv ühisrahale üleminekuks," ütles Eesti Panga asepresident Märten Ross. Krooni usaldusväärsuse kinnituseks on Eesti intresside võrdsustumine euroala omadega, lisas ta.

Kuni eurole üleminekuni jääb Eesti ERM2 ehk nn euro ooteruumi liikmeks. Eestil on reaalne väljavaade olla eurokõlblik 2007. aasta kevadsuvel. Euroopa Komisjoni, rahandusministeeriumi ja Eesti Panga prognoosi kohaselt suudab Eesti selleks ajaks täita ainsa meile problemaatilise, inflatsioonikriteeriumi.

Rossi sõnul on fikseeritud vahetuskurss tõhus vahend pikaajaliste inflatsiooniootuste mahasurumiseks. Kuid et see vahend sujuvalt toimiks on tarvilik, et majandus püsiks paindlikuna ning palgakasv oleks kooskõlas tootlikkuse kasvuga.

"Eurole üleminek nõuab riigilt sellist majanduspoliitikat, mis väldiks niigi suure sisenõudluse kasvu. Keskpanga ülesanne on tähelepanelikult jälgida laenuturul toimuvat ning vajadusel astuda samme laenukasvu piiramiseks. Valitsuselt ootame ülejäägis eelarve poliitikat," rõhutas Ross.

ERM2 on riikidevaheline kokkulepe, mille eesmärgiks on toetada vahetuskursipoliitika stabiilsust ja koordineeritust Euroopas. ERM2 perioodi jooksul peab iga euroga liituda sooviv riik hoidma oma rahvusvaluuta stabiilsena euro suhtes ning täitma Maastrichti kriteeriumid (inflatsioonikriteerium, intressikriteerium, vahetuskursi kriteerium, eelarve tasakaalu kriteerium ja riigivõla kriteerium). Iga liituv riik peab olema ERM2 liige vähemalt kaks aastat, kuid perioodi pikkus sõltub Maastrichti kriteeriumite täitmise edukusest. Lisaks Eestile on ERM2 liikmed Taani, Sloveenia, Leedu, Läti, Küpros, Malta ja Slovakkia. Viimased neli riiki on olnud ERM2 liikmed vähem kui nõutavad kaks aastat.

Eesti ühines ERM2-ga valuutakomitee raames ning Eesti ühepoolse kohustusega hoida kurss muutumatuna. Standardne kursi kõikumisvahemik ERM2-s on +/- 15 protsenti.