Eestis ilmub Euroopa Keskpangale pühendatud tervikasi

Euroopa Keskpank (EKP) sai 1. juunil 10aastaseks, mille puhul jõuavad täna Eesti Posti postkontoritesse müügile LEMBIT LÕHMUSE kujundatud tervikasjad. Postkaardil on kujutatud Frankfurdis asuv EKP maja, Eurotower ning EKP 10. aastapäeva logo. Eesti Posti Tallinna postkontoris Narva mnt 1 on täna võimalik tervikasjale saada esimese päeva tempel.

Euroopa Keskpank tähistas oma sünnipäeva kultuuripäevadega, mis leidsid aset 14. maist kuni 2. juunini ning olid pühendatud Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kultuuride rikkusele ja eripärale. Lisaks mitmetele muusika-, kirjanduse-, tantsu- ja muudele üritustele koostas EKP rahvuslike keskpankade kunstikogudest ülevaatliku näituse "Taieseid keskpankade kunstivaramuist" ("Insights - Works from the Art Collections of the NCBs"), mille eesmärgiks oli esitleda töid teemadel "maailm ja maastik" ning "inimesed ja (aja)lood". Eesti Panga kunstikogust valiti näituse jaoks välja neli tööd: Vano Allsalu maal "Järelõitseng I" ja Leo Lapini kolm graafilist lehte "Informatsioon", " Produktsioon" ning "Multiplikatsioon". 2. juunil toimub EKP aastapäevatseremoonia ning lõppkontsert, millest võtavad osa ka Eesti Panga president Andres Lipstok ja asepresident Rein Minka.

EKP on kultuuripäevi korraldanud juba 2003. aastast alates ning pühendanud need igal aastal mõne liikmesriigi kultuurile. Seni on tutvustatud Portugali, Poola, Ungari, Austria ja Kreeka kultuuri. Kultuuripäevade peaeesmärk on esitleda ELi liikmesriikide rikkalikku kultuuripärandit võimalikult paljudele inimestele ning soodustada Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmete omavahelist koostööd muudeski valdkondades kui ainult rahapoliitika.

Euroopa Keskpankade Süsteem, kuhu kuuluvad EKP ja kõigi 27 ELi liikmesriigi keskpangad, loodi samal ajal, kui asutati EKP - 1. juunil 1998. Eesti kuulub Euroopa Keskpankade Süsteemi alates 1. maist 2004, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga.

EKP 10. aastapäevaks kujundatud tervikasja pilt on Eesti Posti kodulehel aadressil www.post.ee/failid/2008_42ta.jpg.

EKP kümne aasta ja 10. aastapäeva ürituste, sh kunstinäituste külastamise kohta on täpsem info EKP kodulehel: www.ecb.int/ecb/10ann/events/html/index.et.html.