Eestis on makseteenuste kättesaadavus hea

Rainer Olt
Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhtivspetsialist

Pankade makseteenused on Eestis hästi kättesaadavad tänu sellele, et 97% elanikest on pangakonto (Euroopas keskmiselt 86% elanikest) ja ligipääsetavus internetipangale on hea. Eesti Panga statistika kohaselt oli 2013. aasta lõpu seisuga eraisikute ja majandusüksuste peale kokku avatud peaaegu 1,8 miljonit pangakontot, mis tähendab, et Eestis on mitme konto omamine tavapärane. Internetipanka kasutas 2014. aasta esimese kvartali seisuga umbes kaks miljonit pangaklienti. Lisaks sellele on pankade mobiilirakendusi alla laetud ja nutitelefonidesse installeeritud hinnanguliselt üle veerand miljoni korra. Tänu interneti- ja mobiilipanga rakenduste lihtsale ja mugavale ligipääsetavusele on ka makseteenused kõikjal Eestis kättesaadavad ning pankade vahendusel tehtavatest maksetest algatatakse Eestis 99,6% elektroonselt.

Nii makseteenused kui ka sularaha on kättesaadavad enamikus Eesti valdades (82% kõigist valdadest1) pangakontori, pangabussi, postipanga või pangaautomaadi vahendusel. Pangakaardiga on võimalik üle Eesti maksta umbes 20 000 müügikohas ning sularaha on võimalik välja võtta 821 pangaautomaadist (sissemaksefunktsiooniga on sealhulgas 112 pangaautomaati). Pangakontoreid oli Eestis 2013. aasta lõpu seisuga 140, millest 96% asus linnades. Kuigi pangakontoreid on võrreldes 2009. aastaga 35% vähem ja osa neist on muudetud sularahavabaks, on pangad asendanud need muude lahendustega. Pangabussil on näiteks 51 peatuskohta (suletud postkontori asemel käib pangabuss) ja Postipangal 220 asukohta üle Eesti. Tänu sellele on olulisemad panga- ja makseteenused kättesaadavad ka väiksemates asulates.

Makseteenuste tasud ei ole Eestis viimaste aastate jooksul palju muutunud. Makseteenuste hinnad on muutunud peamiselt maksekanalite võrdluses: pangakontoris tehtavad tehingud on kallimad kui elektroonsed. Pangad pakuvad aktiivselt ka eri kliendisegmentidele pakkumisi ja soodustusi, mis on teinud paljud panga- ja makseteenused soodsamaks. Enamikus elektroonilistes kanalites pakutakse nii noortele kui ka pensionäridele vähemalt pangasiseseid makseid tasuta.

Euroopa Liidus soovitakse lihtsustada pangakonto avamist teises riigis ja tulevikus on võimalik ka kõigil eestimaalastel võrrelda üle Euroopa teiste pankade makseteenuste tasusid2. Eestis tegutsevate pankade makseteenuste hindu saab praegu võrrelda minuraha.ee veebilehel. Teiste riikide makseteenuste hindu tuleb aga uurida pankade hinnakirjadest. Lähinaabrite Soome, Läti ja Rootsi pankade hinnakirjade kohta tehtud Eesti Panga uuringu järgi on Eestis pankade makseteenuste hinnad teiste riikide pankadega konkurentsivõimelised (hinnavõrdluses ei ole arvestatud soodustuste ega pakettide hindadega). Kui hindade võrdlemine muutub tulevikus üle Euroopa lihtsamaks, siis võidavad sellest eelkõige pangakliendid, kelle jaoks tekib rohkem valikuid ja suureneb atraktiivsete pakkumiste arv (pankadevaheline konkurents tiheneb). Kui kohalik pangaklient leiab välismaalt atraktiivsema teenusepakkuja, siis on võimalik ka panka vahetada.

1 - Vallas on vähemalt üks pangakontor, postipank, pangaautomaat või pangabussi peatuskoht.
2 - Euroopa Liidu menetluses oleva direktiivi kohta saab täpsemalt lugeda siit http://www.europarl.ee/et/uudised-ja-sundmused/uudised/uudised-2014/apr/pr-2014-aprill-08.html

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: press [at] eestipank.ee