Eestit külastab Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsioon

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon viibib Eestis 9. kuni 15. detsembrini, et lõpetada korralised 2008. aasta IV artikli konsultatsioonid IMFi ja Eesti vahel, mis algasid käesoleva aasta mais. Visiidi käigus kohtub IMFi delegatsioon riigi ja erasektori esindajatega.

Pea nädalase visiidi käigus kohtuvad valuutafondi esindajad valitsuse liikmetega, Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni esindajatega, nii kommertspankade kui ka eraettevõtete juhtide ja majandusanalüütikutega. IMFi esindajatele antakse visiidi käigus ülevaade Eesti majanduse, eelarvepoliitika ja finantssektori hetkeolukorrast ning väljavaadetest.

Visiidi kokkuvõtte esitab IMFi delegatsiooni juht Franciszek Rozwadowski esmaspäeval, 15. detsembril Eesti Pangas toimuval IMFi ja Eesti ühisel pressikonverentsil.

Valuutafond arutab igal aastal kõikide liikmesriikidega olulisi majanduspoliitilisi teemasid. Nende nn IV artikli konsultatsioonide käigus valmib IMFi raport majanduspoliitiliste hinnangutega Eesti kohta, mida arutab IMFi juhatus ja mis seejärel avaldatakse.