Eestit külastab Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga delegatsioon

18.-27. veebruarini külastab Eestit Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga delegatsioon, et finantssektori hindamise programmi (Financial Sector Assessment Program, FSAP) raames analüüsida riigi finantssektori olukorda.

Visiidi käigus toimuvad kohtumised keskpanga, rahandusministeeriumi, finantsinspektsiooni, Tagatisfondi ja suuremate kommertspankade esindajatega. FSAP missioon keskendub muuhulgas pangandus- ja finantssektori tugevusanalüüsile, finantssektori turvavõrgule ja tagatisskeemidele. Missiooni aruanne esitatakse IMFi direktorite nõukogule koos Eesti 2008. aasta artikkel IV konsultatsioonide aruandega.

FSAP on 1999. aastal loodud IMFi ja Maailmapanga ühisprogramm, mille eesmärk on anda hinnang riigi finantssüsteemi tugevustele ja haavatavusele, riskide juhtimisele, arengusuundadele ja -vajadustele ning määratleda vajalikud majanduspoliitilised meetmed. Eelmine FSAP missioon toimus 2000. aastal.