EKP hakkab 2015. aasta jaanuarist avaldama ülevaateid oma rahapoliitiliste arutelude kohta

  • Alates 2015. aasta jaanuarist hakkab EKP avaldama korrapäraseid ülevaateid oma rahapoliitiliste arutelude kohta.
  • Need kajastavad õiglasel ja tasakaalustatud viisil EKP nõukogu rahapoliitilisi kaalutlusi.
  • EKP kuubülletääni asemel hakkab iga kuue nädala tagant ilmuma uus majandusülevaade.

Euroopa Keskpank (EKP) teatas täna, et alates 22. jaanuarist 2015 hakatakse avaldama korrapäraseid ülevaateid EKP nõukogu rahapoliitilistest aruteludest.

Ülevaadetes käsitletakse arengut finantsturgudel, majanduses ja rahapoliitikas. Lisatakse üldistatud kokkuvõte arutelust majandus- ja monetaaranalüüsi ning rahapoliitika kursi kohta. Ülevaade kajastab EKP nõukogu rahapoliitilisi kaalutlusi õiglasel ja tasakaalustatud viisil.

Selle eesmärk on selgitada rahapoliitiliste otsuste tausta ning võimaldada üldsusel paremini mõista EKP nõukogu majandushinnangut ja toimuvate muutustega seoses võetavaid poliitikameetmeid.

Pärast Leedu ühinemist euroalaga 1. jaanuaril 2015 kuulub EKP nõukogusse 25 liiget: EKP juhatuse kuus liiget ning euroala 19 riigi keskpankade presidendid.

Ülevaateid hakatakse avaldama neli nädalat pärast istungite toimumist.

Kuna 2015. aasta jaanuarist toimuvad rahapoliitikaistungid iga kuue nädala tagant, hakkab kaks nädalat pärast iga istungit ilmuma EKP uus majandusülevaade. Sellega lõpetatakse EKP kuubülletääni avaldamine.

Meediakanalite küsimustele vastab Stefan Ruhkamp (tel +49 69 1344 5057).

Euroopa Keskpank
Avalike suhete ja keeleteenuste peadirektoraat
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455
E-post: info [at] ecb.europa.eu | http://www.ecb.europa.eu | Kontaktandmed

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.