EKP nõukogu arvamus EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta

Postitatud:

06.10.2011

EKP PRESSITEADE 6. oktoober 2011

Tänasel istungil võttis Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu vastu arvamuse seoses Euroopa Liidu Nõukogu soovitusega EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta.

EKP nõukogul ei olnud vastuväiteid ettepandud kandidaadi Jörg Asmusseni suhtes, kes on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nõuab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõige 2.
Pärast seda, kui EKP nõukogu ja Euroopa Parlament on avaldanud oma arvamuse, teeb Euroopa Ülemkogu otsuse EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta. Hääletusel osalevad euroala riikide esindajad.

EKP arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadav EKP veebilehel kõigis ELi ametlikes keeltes.

 

***
Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.