EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ning nendega seotud pressikonverentside ajakava 2006. aastal

EKP nõukogu otsustas, et 2006. aastal toimuvad nõukogu istungid endiselt üldjuhul iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval.

Vastavalt 8. novembril 2001 edastatud teatele jätkab nõukogu EKP rahapoliitiliste seisukohtade hindamist üldjuhul ainult kuu esimesel istungil. Sellest tulenevalt võetakse tavaliselt sellel istungil vastu ka otsused intressimäärade kohta. Kui nõukogu peab kuu jooksul veel teise istungi, tegeleb ta EKP ja eurosüsteemi muid ülesandeid ja kohustusi puudutavate küsimustega. Kui asjaolud nõuavad, võib nõukogu siiski otsustada EKP baasintressimäärasid muuta mis tahes ajal, olenemata varem kavandatud istungitest. 2006. aasta septembrikuu esimese istungi asemel toimub rahapoliitikat käsitlev arutelu 31. augustil ning samal kuupäeval avaldatakse ka pressiteade EKP rahapoliitiliste otsuste kohta ja korraldatakse pressikonverents. Nõukogu 2006. aasta istungite ajakavas on ühtlasi arvesse võetud, et reservide hoidmisperiood algab põhilise refinantseerimisoperatsiooni arvelduspäeval pärast nõukogu istungit, kus toimub rahapoliitilise seisukoha igakuine hindamine.

Vastavalt väljakujunenud tavale toimub kaks nõukogu istungit taas väljaspool Frankfurti: neist esimese korraldab 2006. aasta 8. juunil Banco de España ning teise 5. oktoobril Banque de France.

EKP üldnõukogu otsustas, et jätkatakse praegust tava korraldada istungeid kord kvartalis.

Samuti jätkub senine pressikonverentside korraldamise kord, st need toimuvad iga kuu pärast nõukogu istungit, kus tavaliselt tehakse otsused intressimäärade kohta. Erandiks on 2006. aasta 3. augusti istung.


  EKP nõukogu istungid 2006. aastal  
    12. jaanuar 2006
    2. veebruar 2006
  16. veebruar 2006
    2. märts 2006
  16. märts 2006
   6. aprill 2006
  20. aprill 2006
    4. mai 2006
  18. mai 2006
    8. juuni 2006 (Madrid)
  22. juuni 2006
    6. juuli 2006
  20. juuli 2006
    3. august 2006
  31. august 2006
  14. september 2006
    5. oktoober 2006 (Pariis)
  19. oktoober 2006
    2. november 2006
  16. november 2006
    7. detsember 2006
  21. detsember 2006
  11. jaanuar 2007
 
     
  EKP üldnõukogu istungid 2006. aastal  
    16. märts 2006
  22. juuni 2006
  14. september 2006
  21. detsember 2006
 
     
  Pressikonverentsid 2006. aastal  
    12. jaanuar 2006
    2. veebruar 2006
    2. märts 2006
    6. aprill 2006
    4. mai 2006
    8. juuni 2006 (Madrid)
    6. juuli 2006
  31. august 2006
    5. oktoober 2006 (Pariis)
    2. november 2006
    7. detsember 2006
  11. jaanuar 2007
 


***
Euroopa Keskpank
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.