EKP nõukogu otsus Küprose keskpanga palutud erakorralise likviidsusabi kohta

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas säilitada erakorralise likviidsusabi praeguse taseme esmaspäeva, 25. märtsini 2013. 

Pärast seda kaalutakse erakorralise likviidsusabi andmist vaid juhul, kui kehtestatakse ELi/IMFi programm, mis tagab asjassepuutuvate pankade maksevõimelisuse.

Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.