EKP nõukogu otsustas loobuda väga väikese nimiväärtusega euro pangatähtede emiteerimisest

EKP nõukogu otsustas pärast hoolikat kaalutlemist mitte muuta varasemat otsust euro pangatähtede nimiväärtuste kohta (vt EKP 12. septembri 1998. aasta pressiteade) ning loobuda 1- ja 2-euroste pangatähtede emiteerimisest.

Nõukogu hindas kõiki arutelu käigus esitatud vastuväiteid ning jõudis järeldusele, et kokkuvõttes kaaluvad selliste pangatähtede emiteerimise negatiivsed aspektid üles positiivse mõju.

Nõukogu otsust toetavad eelkõige euroala kodanike vähene nõudlus väga väikese väärtusega pangatähtede järele, selliste pangatähtede emiteerimisega kaasnev suurem ebaefektiivsus kolmandate isikute, näiteks jaemüügisektori ja müügiautomaaditööstuse jaoks, ning pangatähtede suured trüki- ja töötlemiskulud.