EKP pressiteade: Üksikasjad väärtpaberituruprogrammi raames omandatud väärtpaberiosaluste kohta

Euroopa keskpanga (EKP) nõukogu otsustas avaldada täna eurosüsteemi väärtpaberiosalused, mis on omandatud väärtpaberituruprogrammi raames. Otsus on kooskõlas rahapoliitiliste otsetehingute (Outright Monetary Transactions, OMTs) kavandatud läbipaistvuspõhimõttega. Otsetehingute üksikasjadest teatati 6. septembril 2012. Samal ajal lõpetati ka väärtpaberituruprogramm.

Läbipaistvuse põhimõtte järgimiseks näidatakse järgnevas tabelis, kuidas jagunesid eurosüsteemi väärtpaberituruprogrammi osalused seisuga 31.12.2012 riikide kaupa. Osalused on avaldatud nominaalväärtuses, bilansilises väärtuses ja keskmise järelejäänud lõpptähtajaga.

Väljastanud riik

Jääk

Keskmine järelejäänud tähtaeg (aastad)

Nominaalsumma

(mld EUR)

Bilansiline väärtus[1]

(mld EUR)

Iirimaa

14,2

13,6

4,6

Kreeka

33,9

30,8

3,6

Hispaania

44,3

43,7

4,1

Itaalia

102,8

99,0

4,5

Portugal

22,8

21,6

3,9

Kokku

218,0

208,7

4,3

Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.


[1]    Väärtpaberituruprogrammi osalused liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks, mistõttu hinnatakse neid amortiseeritud soetusmaksumuse alusel.