detsember
16.12.2013 EKP korraldab veebivõistluse uue 10-eurose pangatähe tutvustamiseks
05.12.2013 Rahapoliitilised otsused
november
26.11.2013 Eurosüsteem tutvustab uut 10-eurost pangatähte 2014. aastal koos partnerlusprogrammiga
08.11.2013 EKP avaldab oma arvamuse ühtse kriisilahendusmehhanismi kohta
07.11.2013 Rahapoliitilised otsused
oktoober
23.10.2013 EKP alustab enne järelevalverolli täitmist pankade põhjaliku hindamisega
02.10.2013 Rahapoliitilised otsused
september
12.09.2013 EKP väljendab heameelt Euroopa Parlamendi otsuse üle luua ühtne järelevalvemehhanism
05.09.2013 Rahapoliitilised otsused
august
01.08.2013 Rahapoliitilised otsused
juuli
19.07.2013 Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta
04.07.2013 Rahapoliitilised otsused
juuni
06.06.2013 Rahapoliitilised otsused
05.06.2013 EKP 2013. aasta lähenemisaruanne - hinnang Läti majanduslikule ja õigluslikule lähenemisele
mai
02.05.2013 EKP teeb teatavaks 10. juulist 2013 kuni 8. juulini 2014 arveldatavate refinantseerimisoperatsioonide üksikasjad
02.05.2013 Eurosüsteem võtab kasutusele teise seeria 5-eurose pangatähe
02.05.2013 Rahapoliitilised otsused
aprill
30.04.2013 Uus 5-eurone ringluses alates 2. maist 2013
04.04.2013 Rahapoliitilised otsused
märts
21.03.2013 EKP nõukogu otsus Küprose keskpanga palutud erakorralise likviidsusabi kohta
07.03.2013 Rahapoliitilised otsused
veebruar
21.02.2013 EKP pressiteade: Üksikasjad väärtpaberituruprogrammi raames omandatud väärtpaberiosaluste kohta
21.02.2013 Euroopa Keskpanga 31. detsembril 2012 lõppenud aasta finantsaruanne
07.02.2013 Rahapoliitilised otsused
jaanuar
10.01.2013 Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta
10.01.2013 Rahapoliitilised otsused
10.01.2013 Eurosüsteem avalikustab teise seeria 5-eurose pangatähe kujunduse