EKP teeb teatavaks 10. juulist 2013 kuni 8. juulini 2014 arveldatavate refinantseerimisoperatsioonide üksikasjad

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas täna jätkata põhiliste refinantseerimisoperatsioonide tegemist piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlustena nii kaua kui vaja ning vähemalt 2014. aasta kuuenda arvestusperioodi lõpuni 8. juulil. Sama menetlust kasutatakse ka eurosüsteemi eritähtajaga (ühe arvestusperioodi pikkuste) refinantseerimisoperatsioonide puhul, mille korraldamist jätkatakse nii kaua kui vaja ja vähemalt 2014. aasta teise kvartali lõpuni. Eritähtajaga refinantseerimisoperatsioonide fikseeritud intressimäär on sama mis kehtiv põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär.

Peale selle otsustas nõukogu kasutada piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlust pikemaajaliste kolmekuuliste refinantseerimisoperatsioonide puhul, mis arveldatakse 2013. aasta 31. juulil, 28. augustil, 25. septembril, 30. oktoobril, 27. novembril ja 18. detsembril ning 2014. aasta 29. jaanuaril, 26. veebruaril, 26. märtsil, 30. aprillil, 28. mail ja 25. juunil. Nende operatsioonide intressimäärad kehtestatakse konkreetse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kestuse jooksul põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmise intressimäära alusel.

Euroopa Keskpank
Avalike suhete ja keeleteenuste peadirektoraat, pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale