EKP teeb teatavaks esimese keskpankade presidentide nimekirja, mille suhtes kohaldatakse hääleõiguse rotatsioonisüsteemi

18. september 2014 - EKP teeb teatavaks esimese keskpankade presidentide nimekirja, mille suhtes kohaldatakse hääleõiguse rotatsioonisüsteemi

  • Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjaga hakatakse hääleõiguse rotatsioonisüsteemi kohaldama alates 1. jaanuarist 2015.
  • Esimeses rühmas loovutab oma hääleõiguse esimesena Hispaania keskpanga president.
  • Teises rühmas loobuvad oma hääleõigusest kõigepealt Eesti Panga, Iirimaa keskpanga ja Kreeka keskpanga presidendid.
  • Riikide järjestus rotatsioonisüsteemis otsustati loosi teel.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas täna loosi teel, milliste keskpankade presidendid loobuvad 1. jaanuaril 2015 jõustuva rotatsioonisüsteemi raames esimesena oma hääleõigusest. Loosi tahtel loobuvad 2015. aasta jaanuaris oma hääleõigusest esimeses rühmas Hispaania keskpanga president ning teises rühmas Eesti Panga, Iirimaa keskpanga ja Kreeka keskpanga presidendid. 1. veebruaril 2015 taastub esimeses rühmas Hispaania keskpanga presidendi hääleõigus ning enda omast loobub Prantsusmaa keskpanga president. Teises rühmas taastub Eesti Panga presidendi hääleõigus ning sellest loobub Küprose keskpanga president. Loosimine toimus kõigi EKP nõukogu liikmete juuresolekul ning Leedu keskpanga president osales vaatlejana.

Rotatsioonisüsteemi lühitutvustus

Tagamaks EKP otsustusprotsessi jätkuvat tõhusust, võttis Euroopa Liidu Nõukogu 2003. aastal vastu otsuse, et hääleõiguse rotatsioonisüsteem võetakse kasutusele siis, kui keskpankade presidentide arv EKP nõukogus ületab 18. See toimub pärast Leedu ühinemist euroalaga 1. jaanuaril 2015.

Rotatsioonisüsteemi loomisel jaotatakse asjaomased riigid nende majanduse suuruse alusel kahte rühma ning kummaski rühmas kasutavad keskpankade presidendid oma hääleõigust kordamööda.

EKP nõukogu istungitel ja aruteludes osalevad kõigi keskpankade presidendid.

Lähemalt vt:

Meediakanalite küsimustele vastab William Lelieveldt (tel +49 69 1344 7316).

Rotation system

Rotation of voting rights in the Governing Council of the ECB
Frequently asked questions
Overview of the full schedule for 2015

Euroopa Keskpank
Avalike suhete ja keeleteenuste peadirektoraat
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455
E-post: info [at] ecb.europa.eu | http://www.ecb.europa.eu | Kontaktandmed

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.