Ekspordi kasvu aeglustumine ei suurendanud jooksevkonto puudujääki

Andres Saarniit
Andres Saarniit
Eesti Panga ökonomist

Täna avaldatud maksebilansi andmed näitavad, et jooksevkonto puudujääk oli käesoleva aasta esimeses kvartalis peaaegu sama suur kui aasta tagasi, moodustades 4% SKPst.

Jooksevkonto peamine komponent on kaupade ja teenuste konto saldo. Rahvamajanduse raamatupidamise metoodika kohaselt viitab selle konto ülejääk või puudujääk SKPst väiksemale või suuremale sisenõudlusele. Möödunud aasta esimeses kvartalis moodustas kaupade ja teenuste ekspordi-impordi ülejääk kvartali SKPst 1,3%, tänavu aga 0,4%. See suhteliselt väike muutus peegeldab sisenõudluse tugevnemist võrreldes ekspordiga. Kaupade ja teenuste väljaveo kasvutempo koos mõõdetuna oligi tänavu esimeses kvartalis märksa aeglasem kui mullu. Seega oli puudujäägi kujunemine mullusest veidi erinev.

Samas võis esimeses kvartalis täheldada olulisi muutusi ka sisenõudluses. Nimelt moodustas eratarbimine möödunud aasta esimeses kvartalis 54%, investeeringud koos varude juurdekasvuga 23% kvartali SKPst ning erasektori sääst suurenes. Sisenõudluse ligilähedaselt sama kiiret kasvu käesoleva aasta esimeses kvartalis tõukas tagant eratarbimine, investeeringud olid aga väiksemad kui aasta tagasi. Kui eratarbimise kasv edestab investeeringute oma mitme aasta jooksul, siis ohustab see juba pikaajalist kestlikku kasvu. Käesoleva aasta kohta võib aga väita, et sisenõudlus on eksporditulude vähenemisega hästi kohandunud. Seda näitab kaupade ja teenuste konto ülejääk. See oli küll mullusest väiksem, aga seda tasakaalustas ka väiksem investeerimistulude väljavool. Tasakaalulisele arengule viitab ka see, et netovälisvõlg (võlanõuded miinus võlakohustused) püsis jätkuvalt positiivne.

Vaata ka: Eesti 2013. aasta esimese kvartali maksebilanss, rahvusvaheline investeeerimispositsioon ja koguvälisvõlg

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Tel: 6 680 959, 5 097 285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee