Elektri osa tootmiskuludes ei anna alust laiapõhjaliseks hinnatõusuks

Rasmus Kattai
Rasmus Kattai
Eesti Panga majanduspoliitika allosakonna juhataja

Jaanuaris sai oodatult teoks tarbijahinnaindeksi ühekordne hüpe. Hinnatase tõusis eelmise kuuga võrreldes 0,7%, aastases võrdluses tõusid hinnad 3,4%. Elekter kallines jaanuaris võrreldes detsembriga kodumajapidamistele 23,6%, elektrit arvestamata odavnes tarbijakorv ligikaudu 0,2%. Lisaks elektrile panustas hinnatõusu alkoholiaktsiis. Neid tegureid tasakaalustas riiete ja jalatsite sesoonne odavnemine 4,9%. Energia ja toiduaineteta tarbijakorv (alusinflatsioon) odavnes jaanuaris 1.0%, millele avaldas suurt mõju ühiskondliku transpordi odavnemine 9,9%.

Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel on suurenenud ettevõtete müügihinna kasvu ootused. Kuna elektri osakaal ettevõtete kogukuludes on keskmiselt 1%, siis ei peaks see olema laiapõhjalise hinnatõusu põhjuseks. Seda enam, et suurte elektritarbijate jaoks avanes elektriturg juba 2010. aastal.

Eesti Panga prognoosi kohaselt kujuneb selle aasta keskmiseks harmoniseeritud tarbijahinna tõusuks 3,6% eeldusel, et toormete hinnatasemes ei toimu suuri muutusi. Euroala inflatsioon aeglustus Eurostati esialgse hinnangu kohaselt jaanuaris 2,0%ni. Euroala keskpankade ühisprognoosi kohaselt jääb euroala käesoleva aasta keskmine inflatsioon vahemikku 1,1-2,1%.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee