Eluasemelaenude intressimäär alanes aprillis viimase aastakümne madalaimale tasemele

  • Jana Kask
    • Jana Kask
    • Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhataja

Ettevõtete laenuaktiivsus oli aprillis viimase kolme aasta suuremaid. Pangad andsid aprillis Eesti ettevõtetele laene ja liisinguid 663 miljoni euro väärtuses ehk ligi 40 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Suhteliselt rohkem väljastati pikaajalisi laene, millest üle kolmandiku läks kinnisvaraettevõtetele. Ehkki üksikud suuremahulised laenuprojektid moodustasid ka aprilli tehingutes küllaltki suure osa, on laenumahu kasv muutunud varasemaga võrreldes laiapõhjalisemaks.

Eluasemelaene võeti aprillis 17 protsendi võrra suuremas mahus kui aasta eest. Majapidamistelaenuvõime on paranenud suurenenud sissetulekute ja madalate intressimäärade toel. Samas on majapidamised endiselt üsna ettevaatlikud suuremate kulutuste tegemisel, mistõttu laenukäibe kasv on madalat baastaset arvestades püsinud mõõdukas.

Pankade laenu- ja liisinguportfell suurenes aprillis 8 miljoni euro võrra, ulatudes kuu lõpus 14,4 miljardi euroni. Aastatagusega võrreldes oli laenu- ja liisingumaht 2,4% väiksem. Kui käesoleva aasta mõnevõrra aktiivsem laenutegevus jätkub, siis võib eeldada, et rohkem kui kolm aastat kestnud laenuportfelli kahanemine saab sel aastal läbi.

Eluasemelaenude intressimäär alanes EURIBORi languse tõttu 3,1%ni. Väliskeskkonna pingestumine2011. aasta lõpus põhjustas ka Eesti laenuturul marginaalide väikese tõusu. Sellest hoolimata alanes eluasemelaenude keskmine intressimäär 2012. aasta esimese nelja kuu jooksul 40 baaspunkti võrra. Kuue kuu EURIBOR vähenes samal ajal üle 60 baaspunkti. Ettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli aprillis 3,8%.

Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal laenuportfellis alanes aprillis pärast kolm kuud kestnud paigalseisu 4,6 protsendini. Ühelt poolt on laenukvaliteet paranenud tänu suhteliselt soodsale majanduskeskkonnale, kuid teisalt mõjutab seda jätkuvalt lootusetute laenude bilansist väljakandmine.

Hoiuste aastakasv kiirenes 9 protsendini. Kodumaiste ettevõtete ja majapidamiste hoiuste kogumaht suurenes aprillis märkimisväärse 296 miljoni euro võrra, millest enamiku moodustas ettevõtete hoiuste kasv. Hoiuste maht ulatus kuu lõpus 8,3 miljardi euroni.

 Ettevõtetele kuu jooksul väljastatud pikaajaliste laenude ja liisingute maht
 Joonis 1. Ettevõtetele kuu jooksul väljastatud pikaajaliste laenude ja liisingute maht

Joonis 2. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressmäär ja 6 kuu EURIBOR
Joonis 2. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressmäär ja 6 kuu EURIBOR

Joonis 3. Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude ja laenuallahindluste osakaal portfellis
Joonis 3. Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude ja laenuallahindluste osakaal portfellis

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel.

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond 
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 6 680 959, 5 097 285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee

Meediapäringud: press [at] eestipank.ee ()