Eluasemelaenude turg püsis aprillis väheaktiivne

Siret Vildo, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhtivspetsialist

Eesti eraisikutele ja ettevõtetele antud laenude ja liisingute kogumaht kahanes aprillis 1,5 miljardi krooni võrra ehk 0,6 protsenti. Kuu lõpus ulatus laenu- ja liisinguportfelli maht 246 miljardi kroonini, olles aastatagusega võrreldes 6,6 protsenti väiksem. Viimase aasta jooksul vähenes ettevõtetele väljastatud laenude ja liisingute kogumaht 8,7 protsenti. Samal ajal kahanes eraisikutele väljastatud laenude ja liisingute kogumaht 4,1 protsenti, mis tulenes pika tähtajaga eluasemelaenude suurest osakaalust.

Laenuaktiivsus püsis aprillis varasemate kuudega võrreldaval madalal tasemel. Kuu jooksul ettevõtetele väljastatud laenude maht ulatus 2 miljardi kroonini. Ligi pool aprillis antud uutest laenudest läks kaubandus- ja tööstussektorile. Vaatamata eraisikute viimase poole aasta jooksul paranenud kindlustundele püsis eluasemelaenude nõudlus kinnisvaraturu suhteliselt madala hinnataseme juures ka aprillis väga tagasihoidlik. Kuu jooksul väljastatud uute eluasemelaenude maht oli 2009. aasta keskmisest tasemest 13 protsenti väiksem.

Viivislaenude maht ei muutunud aprillis varasemate kuudega võrreldes märkimisväärselt. Üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude maht vähenes 165 miljoni krooni võrra, kuid nende osakaal portfellis jäi sarnaselt märtsiga 6,7 protsendi tasemele. Aprillis paranes ettevõtetele väljastatud laenude kvaliteet, kuid eraisikute üle 60 päeva maksetähtaega ületavate eluasemelaenude osakaal suurenes 0,1 protsendipunkti võrra 4,6 protsendini. Laenuportfelli kvaliteedi paranemine on aeganõudev protsess ning võtab ka majandusaktiivsuse kasvades aastaid.

Uute pikaajaliste laenude intressimäärad jäid, nii nagu teisedki pangandussektori näitajad, varasemate kuudega võrreldavale tasemele. Ettevõtetele väljastatud laenude keskmine intressimäär oli aprillis 3,6 protsenti ning eluasemelaenude oma 3,3 protsenti.

Eesti eraisikute ja ettevõtete hoiuste maht suurenes aprillis 545 miljoni krooni võrra ehk 0,5 protsenti, ulatudes kuu lõpus 112,2 miljardi kroonini. 2010. aastal on kasvanud eelkõige ettevõtete hoiused. Aprilli lõpus oli ettevõtete hoiuste maht aastatagusest 10 protsenti suurem.


Joonis 1. Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu ja liisingu kuine kasv


Joonis 2. Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal portfellis


Joonis 3. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu EURIBOR

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga on kättesaadav Eesti Panga kodulehel www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post:
viljar.raask [at] eestipank.ee