Eraisikute ja ettevõtete finantskäitumine on jätkuvalt ettevaatlik

Siret Vildo, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhtivspetsialist

Eesti majapidamiste ja ettevõtete laenu- ning liisingportfellid vähenesid oktoobris võrreldes septembriga 0,4 protsenti ehk 1,1 miljardi krooni võrra. Portfellide vähenemise kiirus on kuises lõikes olnud tänavu võrdlemisi ühtlane ja oktoobris oli vähenemise kiirus sarnane varasemate kuudega.

Aasta lõikes on finantseerimisportfellid vähenenud 5,7 protsendi võrra 255,2 miljardi kroonini. Erasektori finantsseerimisportfellide mahud on nüüdseks vähenenud aasta aega järjest, vähenemine on olnud laiapõhjaline ja hõlmanud enamasti kõiki sektoreid. Suhteliselt rohkem on langenud majapidamistele väljastatud tarbimislaenude maht, mis on aasta jooksul vähenenud 9,2 protsendi ehk 2,8 miljardi krooni võrra.

Laenu omavatele ettevõtetele ning majapidamistele pakub jätkuvalt leevendust madal baasintressimäär. Kuue kuu Euribori keskmine väärtus püsis oktoobris septembriga võrreldaval väga madalal, 1,02 protsendi tasemel.

Pankade riskihinnang laenu võtvate majapidamiste ning ettevõtete kohta pole viimase kuue kuuga muutunud. Uute laenude intressimäära kujundab praegu eelkõige pankadepoolne riskihinnang ehk marginaal, mis on viimase poole aasta jooksul kõikunud majapidamiste puhul 2,4 protsendi ning ettevõtete puhul 3 protsendi juures. Oktoobris olid need marginaalid vastavalt 2,4 ja 3,2 protsenti.

Oktoobris viivislaenude tase ei kasvanud, üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude osakaal portfellist jäi 6,4 protsendi tasemele. Viivislaenude osakaalule on mõju avaldanud igakuiste laenumaksete suurusele leevendust pakkuv madal intressimäär ja pankade aktiivne tegevus raskustesse sattunud klientidega. Samas viitab lühema viivisosaga laenude mahu suurenemine ning jätkuvalt keeruline majandusolukord sellele, et järgnevate kuude jooksul on oodata täiendavat laenuportfelli kvaliteedi halvenemist. Viivislaenude kogumaht suurenes oktoobris 940 miljoni krooni võrra, suurenemine tuli ettevõtete laenude arvelt. Pankade kapitaliseeritus on jätkuvalt piisavalt kõrgel tasemel tulemaks toime praeguse keerulise olukorraga majanduses.

Ettevõtete ja majapidamiste hoiused kasvasid oktoobris võrreldes aasta varasemaga vastavalt 0,4 ja 2,7 protsenti. Hoiuste mahu püsimine stabiilsel tasemel viitab eraisikute ning ettevõtete ettevaatlikule käitumisele, mis väljendub eelkõige puhvrite kogumises ebakindla tuleviku tarvis.


Joonis 1. Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu ja liisingu kuine kasv


Joonis 2. Enam kui 60-päevase viivisosaga laenude osakaal portfellist


Joonis 3. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu EURIBOR

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga on kättesaadav Eesti Panga kodulehel: www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post:
viljar.raask [at] epbe.ee