Esimese kvartali majanduslangus on kooskõlas Eesti Panga prognoosiga

Käesoleva aasta esimese kvartali majanduskasvu kiirhinnang on kooskõlaline Eesti Panga kevadprognoosi põhistsenaariumiga, mille kohaselt kujuneb tänavuseks majanduslanguseks 12,3%. Statistikaameti esialgse hinnangu kohaselt langes SKP esimeses kvartalis 15,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Prognoosi kohaselt kujuneb majanduslangus kiiremaks just aasta esimesel poolel. Seda kinnitavad ka viimastel nädalatel ilmnenud esimesed märgid väliskeskkonna stabiliseerumisest.

Majanduslanguse kiirenemise peamiseks põhjuseks oli välisnõudluse jätkuv kahanemine, mis peegeldas globaalse kriisi mõju Eesti peamistele välismajanduspartneritele ja Euroopa Liidule tervikuna. Käesoleva aasta esimeses kvartalis aset leidnud tööstustoodangu ning ekspordi mahtude langus on võrreldavas suurusjärgus meie peamiste ekspordipartneritega. Langusse panustas ka püsivalt nõrk sisenõudlus.

Tarbijate kindlustunne ja ettevõtete käive vähenesid esimeses kvartalis ning tootmises on vabanenud hulgaliselt ressursse. Madal ressursside rakendatuse tase suurendab tehtud investeeringute teenindamise kulude osatähtsust väljaminekutes ning vähendab seetõttu investeerimisaktiivsust. Investeeringute kahanemine panustab majanduslangusse ka järgnevatel kvartalitel. Seetõttu on oluline, et jätkuksid majanduses juba alanud struktuurimuutused.