Esimeses kvartalis lõi töökohti erasektor

Orsolya Soosaar, Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti täna avaldatud andmed kinnitavad tööturu elavnemist. Kuigi tööpuudus on Eesti majanduse kasvuvõimekust arvestades endiselt väga kõrgel tasemel, on hõivatute arv aastatagusega võrreldes siiski märkimisväärselt suurenenud - 37 700 võrra.

Samuti kasvas inimeste huvi tööturul aktiivselt osaleda, mille võib osaliselt panna majanduskasvu kiirenemise arvele. Kuigi töötuse määr kasvas tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga, oli see kasv tavapärasest väiksem.

Esimeses kvartalis loodi töökohti peamiselt just erasektoris, mis on tänu ekspordimahtude suurenemisele olnud oluliseks majanduskasvu vedajaks. Kui majanduslangusest väljatulekul põhines kasv esmalt tootlikkusel ja töötundide arvu suurendamisel, siis nüüd kaasavad ettevõtted tootmise suurendamiseks lisatööjõudu. Sellele vaatamata tuleb majanduse tasakaalustatud arengu huvides hoida tööjõukulud kooskõlas tootlikkusega.

Arvestades täpselt aasta tagasi toimunud töötuse hüppelist suurenemist, oli pikaajalise töötuse kasv tänavu esimeses kvartalis paratamatu. See viitab jätkuvale vajadusele tõhustada pikaajalistele töötutele suunatud tööturuteenuseid.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee