Esmaspäeva hommikul oli tõrge pankadevahelistes maksetes

Esmaspäeval hommikul ei käivitunud Eesti Panga kaudu liikuvad kommertspankade vahelised siseriiklikud jaemaksed ja üle-euroopalised kiirmaksed. Praeguseks on probleem lahendatud ja esimesed pankadevahelised jaemaksed arveldab keskpank eeldatavasti keskpäeva paiku.

Esmaspäeva hommikul ei käivitunud korralikult Euroopa piiriüleste kiirmaksete süsteem TARGET2, eurosüsteem (euroala riikide keskpangad ja Euroopa Keskpank) on probleemi lahendanud ja praegu töötab TARGET2 tavapärasel kombel.

Hommikul toimunud TARGET2 tõrke tõttu ei töötanud ka süsteemi Eesti osa TARGET2-Eesti. Johtuvalt ei töötanud Eestis ka pankadevahelised siseriiklikud jaemaksed, kuna kommertspangad ei saanud kanda Eesti Pangale üle tagatisraha, mis on vajalik pankadevaheliste jaemaksete arveldamiseks.

Praeguseks on kommertspangad kandnud Eesti Pangale üle tagatisraha ning käimas on kommertspankade saadetud jaemaksete maksejuhiste töötlemine. Esimesed jaemaksed peaksid laekuma eeldatavasti keskpäeva paiku.

Eesti Pank palub vabandust tõrke eest.

Taust
Euroopa piiriüleste kiirmaksete süsteemi TARGET2 Eesti osa TARGET2-Eesti käivitub tööpäeviti tavapäraselt kell 8 ja lõpetab töö kell 19.
TARGET2-Eesti arveldab üleeuroopalisi eurodes algatatud makseid reaalajas, nii et süsteemi vahendusel saab arveldada nii piiriüleseid kui siseriiklike euromakseid. TARGET2-s toimub maksete arveldus ühekaupa ning süsteem on mõeldud kiirmaksete arveldamiseks.

Eesti Panga siseriiklike jaemaksete arveldamissüsteem ESTA käivitub tööpäevadel tavapäraselt kell 8.30. Esimese arveldamise kommertspankade vahel teostab keskpank kell 9. Enne ESTA töö algust on vajalik, et kommertspangad kannaksid keskpanga arvele piisavas mahus tagatisraha.

Kommertspangad kasutavad ESTAt, kui nende kliendid teevad siseriikliku pankadevahelise ülekande. ESTA kaudu liiguvad jaemaksed tööpäeviti 10 korda päevas. Keskmiselt liigub pangapäeval ESTA kaudu 100 000 jaemakset koguväärtusega 130 miljonit eurot. ESTA liikmed on pangad ja Eesti Väärtpaberikeskus.

Rohkem saab Eesti pankadevaheliste maksesüsteemide kohta lugeda Eesti Panga kodulehel.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee