Ettevõtete finantstegevus laieneb üha enam piiri taha

Viljar Vald, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhtivspetsialist

Ettevõtete piiriülesed finantsvarad ja -kohustused kasvasid 2011. aasta kolmandas kvartalis. Mittefinantsettevõtete hoiused kodumaistes finantsasutustes suurenesid aastaga vaid 30 miljoni euro võrra, samal ajal kui välismaised hoiused kasvasid tervelt 300 miljoni euro võrra. Kokkuvõttes oli ettevõtete hoiuste maht 2011. aasta kolmandas kvartalis 8,5% suurem kui aasta tagasi. Välismaiste varade osakaal ettevõtete likviidsetes varades tõusis 2011. aasta kolmanda kvartali lõpuks aastataguselt 12%lt 18%ni. Ettevõtete võlakohustused kasvasid kvartaliga kokku 73 miljoni euro võrra. Kolmandas kvartalis muutus ka ettevõtete võlakohustuste struktuur, kuna ühe energiaettevõtte kodumaine pangalaen refinantseeriti välisvõlakirjadega. Välismaiste võlakohustuste osakaal kõikides võlakohustustes suurenes kolmanda kvartali lõpuks 32%ni.

Majapidamised suurendasid oma sääste ka kolmandas kvartalis. Säästud kasvasid ligi 160 miljoni euro võrra ja samal ajal maksti tagasi laene. Aasta arvestuses kasvasid majapidamiste finantsvarad ligi 6%, samal ajal kui kohustused kahanesid 3%. Majapidamiste laenukohustuste maht on 2008. aasta lõpu tipptasemelt kahanenud rohkem kui 9%.

Valitsemissektor oli kolmandas kvartalis netolaenuandja 146 miljoni euroga. Vastupidiselt keskvalitsusele olid aga kohalikud omavalitsused 2011. aasta kolmandas kvartalis netolaenuvõtjad, kuna nende võlgnevused mittefinantssektorile kaupade ja teenuste eest kasvasid. Valitsemissektori finantsvarad vähenesid kvartaliga 1,6%.

Eesti kogumajandus oli kolmandas kvartalis välismaailma suhtes 284 miljoni euroga netolaenuandja. Majapidamised ja valitsemissektor olid netolaenuandjad, samal ajal kui mittefinantsettevõtted ja finantsinstitutsioonid olid välismaailma suhtes netolaenuvõtjad. Finantssektori netolaenuvõtmine oli peamiselt tingitud ühe panga suurest omandistruktuuri muutusest.

Joonis 1. Kogumajanduse netolaenuandmine (+) ja -võtmine (-) kvartali jooksul ning sektorite panus netolaenamisse

Netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) on perioodi jooksul finantsvarade ja -kohustustega sooritatud tehingute vahe. Kogumajanduse netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) näitab, kas riik tervikuna on välismaalt vahendeid kaasanud või neid sinna paigutanud.

Finantskonto statistika leiab Eesti Panga veebilehelt.

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
Meediapäringud:
press [at] eestipank.ee