Ettevõtete ja majapidamiste võlakoormus väheneb

Viljar Vald, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhtivspetsialist

Ettevõtete finantskäitumine on 2011. aastal püsinud konservatiivne. Müügikäive on jõudsalt taastunud majandusaktiivsuse ja eelkõige tugeva välisnõudluse tõttu suurenenud ning ettevõtted on oma tegevuse rahastamiseks kaasanud eelkõige lühiajalist krediiti. Pikaajaliste investeerimislaenude käive on samas kasvanud tagasihoidlikult, kuna uusi investeeringuid on finantseeritud pigem ettevõtete siseallikatest ehk kasvanud kasumitest. Välisomandis ettevõtted on aktiivselt kaasanud välismaiseid laene, mistõttu on välismaiste võlakohustuste osakaal tõusnud buumieelsele 26% tasemele.

Majapidamised on vaatamata märgatavalt paranenud tööturu olukorrale ja tugevamale kindlustundele olnud 2011. aastal tarbimisotsustes ettevaatlikud. Tarbimist ei ole suurendatud uute laenude toel. Esmatarbimisest üle jääv raha pigem säästetakse pangahoiustel. Uusi laene on 2011. aastal rohkem võetud auto ning kvaliteetsema ja kallima kinnisvara soetamiseks.

Eesti pangandussektori kapitalibaas on tugev ja kodumaist raha uute laenude väljastamiseks piisavalt. Laenutagasimaksetest ja hoiusemahu kasvust tulenevad rahavood on piisavad, et rahastada ka praegusest suuremat laenukäivet. Intressimarginaalid on langenud oodatust kiiremini. Samas on tõsine oht, et pangad hakkavad euroala võlakriisis pingestuva rahastamisolukorra tõttu tõstma uute laenude intressimarginaale.

Eesti ettevõtete ja majapidamiste võlakoormus on 2011. aastal märgatavalt vähenenud. Ettevõtete võlakoormus SKP suhtes kahanes II kvartali lõpuks 115%ni ja majapidamistel 51%ni. Ka järgmisel aastal ületavad laenutagasimaksed uute laenude mahtu ning pangalaenude jääk kahaneb jätkuvalt.

Vt Majanduse Rahastamise Ülevaade nr 2/2011 Eesti Panga kodulehelt.

Majanduse Rahastamise Ülevaade on 2010. aasta sügisest kaks korda aastas ilmuv väljaanne, milles Eesti Pank avaldab reaalsektori rahastamisvajaduse ja laenamise ülevaate. See hõlmab panga- ja liisingustatistikat, finantskontode analüüsi ning laenunõudlust ja -pakkumist.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Eesti Pank
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post:
ingrid.mitt [at] eestipank.ee