Ettevõtete laenamine püsis jaanuaris endiselt tugeval tasemel

Jana Kask, Eesti Panga finantssektori poliitika peaspetsialist

Eesti eraisikute ja ettevõtete laenude ja liisingute kogumaht kasvas 2008. aasta jaanuaris 1,3 protsendi võrra ning aastakasvutempo alanes 29 protsendini. Sarnaselt eelmise aasta lõpukuudele oli jaanuaris laenamisaktiivsus varasemate aastatega võrreldes tagasihoidlikum.

Viimase poole aasta jooksul on olulisem kasvu aeglustumine toimunud eraisikulaenude puhul. Seejuures on eluasemelaenude kõrval hakanud viimastel kuudel märkimisväärselt kahanema ka tarbimislaenude võtmine. Madala arvestusbaasi tõttu ületas tarbimislaenude kasvutempo küll 40 protsenti, kuid võrreldes 2007. aasta jaanuariga lisandus uusi tarbimislaene juba poole vähem.

Ettevõtetele jaanuaris väljastatud laenude maht oli sesoonseid tegureid ja majanduse kohandumist silmas pidades suhteliselt suur. Kuu jooksul suurenes ettevõtete laenu- ja liisingujääk 1,7 protsendi võrra ning aastakasvutempo stabiliseerus 27 protsendi juures. Suhteliselt tugeva laenunõudluse püsimine peegeldab Eesti ettevõtete investeerimisvalmidust ja võimet muutunud majandusoludega kohanduda.


Joonis 1. Eesti eraisikute ja ettevõtete laenu ja liisingu aastakasv

Eesti eraisikute ja ettevõtete laenu tagasimaksmise võimet võib endiselt hinnata suhteliselt heaks, kuigi majanduskeskkonna muutumisest tulenevalt on jätkunud viivislaenude mahu kasv. 2008. aasta jaanuaris moodustasid üle 60 päeva viivises olevad laenud 0,8 protsenti laenude mahust. Eluasemelaenude kvaliteet on püsinud keskmisest parem, kus laenumahust oli jaanuaris üle 60 päeva viivises 0,6 protsenti.

Hoiuste aastakasvutempo jäi peale kolm kvartalit kestnud pidevat langusperioodi 2008. aasta jaanuaris 13 protsendi juures pidama. Eraisikute hoiuste maht suurenes jaanuari jooksul ligi 800 miljoni krooni võrra, mis on samas suurusjärgus 2007. aasta jaanuari kasvuga. Ühe põhjusena hoiuste kasvu taga võib näha hoiuseintressimäärade tõusu, mis tõi kaasa tähtajaliste ja säästuhoiuste suurenemise ning nõudmiseni hoiuste vähenemise.

Enamuse Eesti pankade poolt väljastatud laenude baasintressimäärana kasutatava 6 kuu Euribori alanemine tõi jaanuaris kaasa uute eluasemelaenude keskmise intressimäära alanemise 5,6 protsendile. Ettevõtetele väljastatud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär seevastu tõusis, ulatudes jaanuaris 6,3 protsendini.


Joonis 2. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu Euribor

Eesti Pank avaldab alates 2008. aasta jaanuarist kord kuus kommentaari finantssektori olulisemate näitajate kohta.
Vastav statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel: www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

 

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] epbe.ee ( )