Ettevõtete laenud välismaalt suurenesid mullu 16%

Jana Kask, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhataja

Ettevõtete võlakohustuste aastakasv kiirenes 2011. aasta lõpuks 1,7%ni. Samal ajal kui ettevõtted maksid kodumaistele finantsinstitutsioonidele laenukohustusi tagasi, laenasid nad aktiivselt välismaalt. Välismaalt kaasatud laenude maht suurenes aastaga 16% ja moodustas ettevõtete võlakohustustest aasta lõpus 34%. Ettevõtete finantsvarad suurenesid aasta varasemaga võrreldes 3,4%. Suurima panuse sellesse andis aktsiainvesteeringute väärtuse kasv. Lisaks kasvasid ettevõtete käes olevad hoiused ja sularaha 2010. aasta lõpuga võrreldes rohkem kui 5%.

Majapidamiste finantsseis on säästmise toel jätkuvalt paranenud. Säästud suurenesid 2011. aastal 665 miljoni euro võrra ehk ligi 18%. Samal ajal võtsid majapidamised laenu ettevaatlikult, mistõttu nende võlakohustuste maht vähenes aastaga 2,4%. Majapidamiste võlakoormus ehk võla maht suhtena SKPsse alanes 2011. aasta lõpuks 48%ni. Võrreldes kahe aasta taguse tipptasemega vähenes võlakoormus 11 protsendipunkti võrra, jõudes 2008. aasta alguse tasemele.

Eesti kogumajandus on kolm viimast aastat olnud välismaailma suhtes netolaenuandja. 2011. aasta IV kvartalis ulatus Eesti kogumajanduse netolaenuandmine 368 miljoni euroni, mis on kõrgeim tase alates 2004. aasta algusest. See tulenes eelkõige majapidamiste ettevaatlikust finantskäitumisest. Finantssektori netolaenuandmine välismaailma suhtes hõlmab emapankadele laenuressursi tagastamist ning välismaale paigutatud likviidsete varade kasvu. Valitsemissektor oli neljandas kvartalis netolaenuvõtja, kuna sektori pangahoiused ja välismaised võlakirjainvesteeringud vähenesid. 

Joonis 1. Ettevõtete välislaenamine ja osakaal ettevõtete võlakohustustes

Joonis 2. Kogumajanduse netolaenuandmine (+) ja -võtmine (-) kvartali jooksul ning sektorite panus netolaenamisse

Netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) on perioodi jooksul finantsvarade ja -kohustustega sooritatud tehingute vahe. Kogumajanduse netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) näitab, kas riik tervikuna on välismaalt vahendeid kaasanud või neid sinna paigutanud.

KTKId - kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

Finantskonto statistika leiab Eesti Panga veebilehelt.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud:
press [at] eestipank.ee