Ettevõtete laenuportfelli aastakasv kiirenes novembris 5,8%ni

Jana Kask
Jana Kask
Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhataja

Eesti ettevõtetele ja majapidamistele antud laenude ja liisingu kogumaht suurenes novembris 54 miljoni euro võrra. Kuu lõpus ulatus laenu- ja liisinguportfell 14,7 miljardi euroni, olles aastaga kasvanud 1,9%. Käesoleva aasta kevadel hoogustus laenukasv ja see on jätkunud eeskätt ettevõtete aktiivsema laenamise tõttu. Novembri lõpuks kiirenes ettevõtetele väljastatud laenuvahendite aastakasv 5,8%ni.  

Ettevõtete novembrikuist laenukäivet suurendasid üksikud suured tehingud. Selle tulemusena said ettevõtted novembris pikaajalisi laene ja liisinguid kokku 217 miljoni euro väärtuses ehk ligi viiendiku võrra rohkem kui käesoleva aasta teises pooles keskmiselt. Pikaajalistest laenuvahenditest märkimisväärne osa (27%) suundus transpordisektorisse ja nendega rahastati peamiselt üksikuid suuri tehinguid.

Uute eluasemelaenude maht oli 22% mullusest suurem. Kuu jooksul väljastatud eluasemelaenude maht on alates käesoleva aasta maist olnud üsna stabiilne ning ulatus ka novembris 56 miljoni euroni. Mõõduka laenuaktiivsuse taustal on ka eluasemelaenude portfell taas tagasihoidlikult suurenema hakanud, ehkki aastavõrdluses püsib kasvutempo veel negatiivne.

EURIBORi alanedes jätkus ka laenuintressimäärade langus. Novembris väljastatud eluasemelaenude keskmine intressimäär alanes viimase aastakümne madalaimale, 2,5% tasemele. Ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär langes 3,1%le.

Probleemlaenud vähenesid jätkuvalt kiires tempos. Nagu oktoobriski, kahanesid viivislaenud peamiselt lootusetuks hinnatud laenude bilansist välja arvamise tõttu. Üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude osakaal laenuportfellis alanes kuu jooksul 3,8%lt 3,5%ni.

Hoiuste aastakasv püsis 9,2% tasemel. Kuu jooksul suurenesid Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiused 63 miljoni euro võrra 8,5 miljardi euroni. Valdava osa hoiuste novembrikuisest kasvust andsid majapidamised.

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee