Euroala laienemine on Euroopa Liidu huvides

Euroopa Komisjon andis täna avaldatud lähenemisaruandes omapoolse soovituse võtta Sloveenia 1. jaanuarist 2007 euroala liikmeks. Lähenemisaruanne hõlmab ka Leedut, mis ei pälvinud Euroopa Komisjoni toetust euroalaga liitumiseks. Mõlema riigi kohta koostas lähenemisaruande ka Euroopa Keskpank.

"Euroala laienemine on Euroopa Liidu edasise arengu huvides. Kuna Sloveenia täidab kõiki kriteeriume, siis on igati loogiline riigi euroalaga liitumine 2007. aastal," kommenteeris Eesti Panga president Andres Lipstok.

Lipstok lisas, et ka Leedule tuleb edaspidiseks edu soovida ning huviga jälgida raportite avaldamisele järgnevaid arutelusid Euroopa Liidu ministrite ja riigipeade tasemel. Leedu inflatsioon on kriteeriumi viitväärtusest vaid napilt kõrgem ja riigil ei ole probleeme hinnastabiilsusega.

"Väikese avatud majandusega riigid, kes on juba aastaid suutnud edukalt toime tulla euro suhtes fikseeritud vahetuskursi tingimustes, on euroalaga liitumiseks kõige sobivamad kandidaadid," sõnas Lipstok.

Euroopa Ülemkogu arutab 15.-16. juunil 2006 euroala laienemist ning ECOFIN võtab lõpliku otsuse vastu 11. juulil.

Eesti valmisolek 2008. aastaks

Eesti Panga hinnangul on Euroopa Liidu huvides, et euroala laienemine toimuks täies kooskõlas asutamislepingu sätetega ja selgete reeglite alusel, vastasel korral kannataks euro kui rahvusvahelise valuuta usaldusväärsus. Samal ajal on tervitatav euroala laienemise raames tekkinud arutelu Maastrichti kriteeriumide majanduslikult mõtestatud tõlgendamisest.

Eesti seadis endale hiljuti uue siseriikliku liitumistähtaja 1. jaanuariks 2008. Rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja Euroopa Komisjoni prognooside kohaselt suudab Eesti selleks ajaks täita ainsa meile problemaatilise, inflatsioonikriteeriumi.

Infoks toimetustele: Euroopa Keskpanga lähenemisaruande eestikeelne tõlge ilmub 16. mail Eesti Panga veebilehel.