Eurole üleminek nõuab stabiilse majanduspoliitika jätku

Eesti Pank nõustub rahandusministeeriumi uuest majandusprognoosist lähtuva järeldusega, et euroalaga liitumine 2007. aasta alguses on vähetõenäoline - seda viimasel poolaastal prognoositust kõrgemal püsinud inflatsiooni tõttu. "Arvestades Eesti kiiret majanduskasvu ja hinnataseme lähenemist Euroopa Liidu keskmisele ei ole prognoositud hinnakasv veel märk sellest, et Eesti majanduse tasakaal on ohus," sõnas Eesti Panga president Andres Lipstok. "Küll aga on eurole üleminekuks vajaliku hinnastabiilsuse kriteeriumi täitmine antud prognoosi taustal keeruline," lisas Lipstok. Eesti Pank avaldab kevadise majandusprognoosi aprilli lõpus.

Lipstoki sõnul ei põhjusta euroalaga liitumise võimalik lühiajaline nihkumine Eesti majandusele olulisi probleeme, juhul kui Eesti jätkab usaldusväärse majanduspoliitikaga. Positiivseks tuleb pidada 2006. aastaks planeeritavat valitsussektori eelarve ülejääki, mis rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt ulatub 1,8 protsendini SKP-st. Eesti hetke majanduskasvu arvestades peabki 2006. aasta eelarve ülejääk olema vähemalt samal tasemel kui 2005. aastal.

Kui käesoleva aasta sügisel otsustakse Eestit euroala liikmeks mitte kutsuda, siis on inflatsioonitempo alanemisel võimalik Eestil uut hindamist küsida juba 2007. aasta esimeses pooles.

Fitch: Eesti riigireitingu väljavaade positiivne
Lipstoki sõnul on euroalaga ühinemine Eesti majandusele kasulik ja seetõttu peab valitsuse ja Eesti Panga eesmärgiks olema liitumine esimesel võimalusel. Sellele viitab ka tänane reitinguagentuuri Fitch Ratings teade, et Eesti riigireiting säilib tasemel A ning reitingu väljavaade on positiivne. Fitch peab euro kasutuselevõttu oluliseks Eesti reitingut mõjutavaks teguriks ning kavatseb ELi Nõukogu positiivse otsuse korral tõsta ka riigi pikaajaliste välisvaluutakohustuste reitingut.

Fitch märgib siiski, et inflatsioonimäära tõus ohustab Eesti kavatsust kuuluda nende ELi uute liikmesriikide hulka, kes võtvad jaanuaris 2007 esimesena kasutusele euro. Fitchi arvates on hetkel tõenäolisem, et Eesti saab eurole üle minna jaanuaris 2008. Euro kasutuselevõtt tähendab, et kaovad välisvaluuta ülekannete ja konverteeritavusega seotud riskid, mille tulemusena muutub maksebilansi kriisi oht kaduvväikseks. See on aga Eesti kõrge jooksevkonto puudujäägi, välisvõla ja pangandussektori eurodes nomineeritud laenude suure osakaalu kontekstis äärmiselt oluline.