Euroopa Keskpanga rahapoliitika istungite muudatused

EKP muudab 2015. aastast istungite ajakava ja hakkab avaldama korrapäraseid ülevaateid rahapoliitika arutelude kohta

  • Rahapoliitikat käsitlevate EKP nõukogu istungite sagedus muutub ja need hakkavad toimuma iga kuue nädala järel.
  • Kohustuslike reservide hoidmisperioode pikendatakse kuue nädalani, et need vastaksid uuele ajakavale.
  • Alates 2015. aasta jaanuarist kavatseb EKP hakata avaldama ülevaateid oma rahapoliitika arutelude kohta.

Euroopa Keskpank (EKP) annab täna teada, et alates 2015. aasta jaanuarist hakkavad rahapoliitikat käsitlevad EKP nõukogu istungid toimuma iga kuue nädala järel. Muid küsimusi (v.a rahapoliitika) käsitlevaid istungeid peetakse jätkuvalt iga kahe nädala tagant.

Kohustuslike reservide hoidmisperioode (aeg, mille jooksul pangad peavad keskmiselt hoidma kohustuslikke reserve eurosüsteemis) pikendatakse neljalt nädalalt kuue nädalani, et need vastaksid rahapoliitika istungite uuele ajakavale.

Samal ajal teatab EKP, et hakkab avaldama korrapäraseid ülevaateid rahapoliitikat käsitlevatest EKP nõukogu istungitest ning esimene ülevaade kavatsetakse avaldada 2015. aasta jaanuari istungi kohta. Iga istungi ülevaade avaldatakse enne järgmise istungi kuupäeva.

Istungite uus ajakava otsustatakse lõplikult EKP nõukogu 16. juuli istungil ning avaldatakse kohe EKP veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Niels Bünemann (tel +49 69 1344 6594).

Euroopa Keskpank
Avalike suhete ja keeleteenuste peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.