Eurosüsteem avalikustab 20-eurose pangatähe kujunduse ning toetab sularahakäitluses kasutatavate seadmete tootjaid ja tarnijaid

Postitatud:

19.12.2014

Eurosüsteem avalikustab teise seeria 20-eurose pangatähe kujunduse 24. veebruaril 2015. Uuel pangatähel on tõhustatud turvaelemendid.

Eurosüsteem abistab tootjaid ja tarnijaid ka seekord sularahakäitluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamisel.

Uus 20-eurone on teise seeria kolmas pangatäht, mis lastakse ringlusse pärast 5- ja 10-eurost pangatähte. Eurosüsteem – Euroopa Keskpank ja eurosüsteemi riikide keskpangad – avalikustab pangatähe kujunduse ja teeb teatavaks selle emiteerimiskuupäeva 24. veebruaril 2015. Pangatähtede teine seeria võetakse kasutusele, et veelgi parandada europangatähtede terviklikkust ja ennetada võltsijate järgmisi samme.

Et toetada sularahakäitluses kasutatavate seadmete tootjaid ja tarnijaid ning nende seadmete ja autentimisseadmete omanikke, võtab eurosüsteem mitmesuguseid meetmeid.

  • Uus pangatäht tehakse seadmete tootjatele ja tarnijatele euroala riikide keskpankades kättesaadavaks tunduvalt varem, kui see käibele lastakse, et nad saaksid oma seadmeid testida ja kohandada. Pärast pangatähe kujunduse avalikustamist saab uut 20-eurost testida ka väljaspool keskpankasid.
  • Eurosüsteem korraldab uue 20-eurose pangatähe emiteerimise ettevalmistuste käigus mitmeid temaatilisi ettevõtmisi. Esimene neist on asjaomastele organisatsioonidele mõeldud eurosüsteemi seminar, mis toimub 6. veebruaril 2015 Itaalia keskpangas Roomas.
  • Eurosüsteem pakub partneritele mitmesuguseid teavitusvahendeid ja -materjale, et aidata neil valmistuda uute pangatähtede kasutuselevõtuks.

Euroopa Keskpanga juhatuse liige Yves Mersch kinnitas, et EKP ja euroala riikide keskpangad soovivad ka seekord teha tihedat koostööd sularahakäitluses kasutatavate seadmete tootjate, tarnijate, käitajate ja omanikega, sest neil on vaja seadmed uue pangatähe aktsepteerimiseks enne selle kasutuselevõttu ette valmistada.

Meediakanalite küsimustele vastab William Lelieveldt (tel +49 69 1344 7316).

Euroopa Keskpank
Avalike suhete ja keeleteenuste peadirektoraat
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455
E-post: [email protected] | http://www.ecb.europa.eu | Kontaktandmed

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.