Eurosüsteem avalikustab teise seeria 5-eurose pangatähe kujunduse

Euroopa Keskpanga president Mario Draghi avalikustas täna uue 5-eurose pangatähe tervikliku kujunduse. Uut pangatähte esitleti europangatähtede teist seeriat tutvustava näituse avamisel, mida saab Maini-äärse Frankfurdi arheoloogiamuuseumis külastada 11. jaanuarist kuni 10. märtsini 2013.

Teise seeria 5-eurose pangatähe tootmisel kasutatakse uusimat tehnoloogiat, sest esimese seeria ringlusse laskmisest on möödunud juba rohkem kui kümme aastat. Teise seeria 5-eurosel on mõned uued ja tõhustatud turvaelemendid. Vesimärgile ja hologrammile on lisatud Kreeka mütoloogiast tuntud Europe portree. Europe on ühtlasi pangatähtede teise seeria tunnusjooneks. Smaragdrohelise numbri trükivärv muutub pangatähte kallutades smaragdrohelisest tumesiniseks ning sellel on näha üles ja alla liikuv valgusefekt. Lühikesed reljeefsed jooned pangatähe vasakul ja paremal serval aitavad eriti vaegnägijatel pangatähte kergemini ära tunda.

Nimetatud turvaelemente kavatsetakse kasutada kõigil teise seeria pangatähtedel. Neid on lihtne kontrollida – piisab, kui pangatähte katsuda, vaadata ja kallutada.

Uued pangatähed kannavad edasi europangatähtede esimese seeria teemat „Ajastud ja stiilid” ja on ka samades värvitoonides. Esimesena võetakse kasutusele uus 5-eurone pangatäht, mis lastakse ringlusse alates 2. maist 2013. Paari järgmise aasta jooksul lastakse kasvavas järjestuses ringlusse ka ülejäänud nimiväärtused ehk uued 10-, 20-, 50-, 100-, 200- ja 500-eurosed pangatähed.

Esialgu on paralleelselt kasutusel mõlema seeria europangatähed. Esimese seeria pangatähed kõrvaldatakse ringlusest järk-järgult ning seejärel kaotavad need kehtivuse seadusliku maksevahendina. Sellest kuupäevast teavitatakse üldsust varakult ette. Esimese seeria pangatähed säilitavad siiski piiramata ajaks oma väärtuse ning neid saab tähtajatult ümber vahetada kõigis euroala riikide keskpankades.

Täpsem teave on kättesaadav pressitutvustuses ja veebilehel www.uuseuro.eu. Veebilehel on ka rakendus „Euro Cash Academy”, mis võimaldab mängulisel viisil tutvuda uue 5-eurose pangatähe ja teiste europangatähtedega. Lisaks saadetakse euroala pankadele, kauplustele ja muudele ettevõtetele 2013. aasta aprillis uut 5-eurost pangatähte tutvustav voldik. Seega peaks üldsusel ja sularahakäitlejatel olema võimalik piisavalt aegsasti uusi pangatähti tundma õppida ning europangatähtede teise seeria kasutuselevõtt peaks kulgema tõrgeteta.

Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.