Finantsinspektsioon: Leedu Pank otsustas tunnistada AB bankas Snorase maksejõuetuks

Leedu Panga nõukogu otsustas 24. novembril 2011 tunnistada AB bankas Snorase maksejõuetuks ning algatada panga suhtes pankrotimenetluse.

AB bankas Snorase klientidele rakendub Leedu hoiuste tagamise skeem. Pangas olevad hoiused koos panga maksejõuetuks kuulutamise päevaks kogunenud intressiga makstakse välja 100 protsendi ulatuses 100 000 euro (345 280 Leedu lati) suuruses summas iga inimese ning ettevõtte kohta.

Vastavalt seadusele makstakse rahalised vahendid välja 20 tööpäeva jooksul, nimetatud aega võib Leedu hoiuste tagamise fond seaduse kohaselt pikendada 10 tööpäeva võrra.

Hoiuste hüvitamisega tegeleb Leedu hoiuste tagamise fond. Finantsinspektsioon on pöördunud järelepärimisega Leedu kolleegide poole, et täpsustada Eestist kaasatud hoiuste tagastamise ametlikku protseduuri. Täiendava info saabumisel teavitame kohe avalikkust.

Eesti residentide hoiuseid on AB bankas Snoras poolt kaasatud kokku 7,8 miljoni euro ulatuses. Finantsinspektsiooni jaoks hetkel teadaolevatel andmetel on Eesti residentidest eraisikuid, kellele Leedu hoiuste tagamise skeem rakendub, vähem kui 300 ja juriidilisi isikuid mitte rohkem kui 5.

Lisainfo:
Malle Aleksius
Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht
E-post:
malle.aleksius [at] fi.ee