Finantsinspektsioon: Snorase Eesti filiaali klientide hoiuste tagastamine

Snorase Eesti filiaali eraisikutest klientide hoiused tagastatakse läbi SEB Panga.

AS SEB Pank on Leedu investeeringute ja hoiuste kaitse fondi poolt ametlikult kuulutatud klientide hoiuste tagastamise eest vastutavaks asutuseks. AB bankas Snoras annab SEB Pangale üle kõik andmed hoiustajate ja hoiuste kohta. Snorase Eesti filiaali klientidel ei ole praegu vaja ise ise ühtegi sammu astuda: esitada pangale avaldust või andmeid oma hoiuse kohta. Info edastab SEB Pangale Leedu hoiuste ja investeeringute tagamise fond. Arveldusarve avatakse Snorase Eesti filiaali klientidele SEB Pangas automaatselt.

Hoiuste hüvitamine on Leedu hoiuste tagamise fondi ülesanne, mis toimub SEB Panga kaudu. Hoiused hüvitatakse vastavalt Leedu Vabariigi hoiuste tagamise seadusele kuni 345 280 liti ehk 100 000 euro suuruses summas iga inimese ning ettevõtte kohta. Hoiused tagastatakse 20 tööpäeva jooksul, nimetatud aega võib Leedu hoiuste tagamise fond seaduse kohaselt pikendada 10 tööpäeva võrra.

Finantsinspektsioon annab hoiuste tagastamise ametliku protseduuri kohta avalikkusele lisainfot Leedu kolleegidelt laekuva info põhjal esimesel võimalusel

Lisainfo:
Malle Aleksius
Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht
E-post:
malle.aleksius [at] fi.ee