Finantskonverentsi „Nordic-Baltic Financial Linkages and Challenges” videosalvestused

Eesti Pank, Riksbank ja Rahvusvaheline Valuutafond korraldasid 13. detsembril 2013 Tallinnas kõrgetasemelise konverentsi, kus arutati Põhja- ja Baltimaade finantsturgude lõimumise ja piiriülese koostöö üle. Alljärgnevalt on võimalik vaadata konverentsi ettekannete ja paneelarutelude videosalvestusi.

Konverentsi ettekannete slaidid leiate konverentsi kodulehelt.