Fitch alandas Eesti riigireitingut

Täna, 3. oktoobril muutis reitinguagentuur Fitch Eesti riigireitingut ühe astme võrra seniselt tasemelt A tasemele A- ja jättis reitingute väljavaated muutmata.

"Fitch põhjendab oma otsust eelkõige muutustega Euroopa üldises majandus- ja finantskeskkonnas, mis mõjutab omakorda Eesti majandust ja finantssüsteemi. Kuigi Eesti valitsus ei pea eelarvekulude katteks raha laenama ja reitingu muutus riigile otsest mõju ei avalda, suhtume Fitchi vaadetesse siiski tõsiselt," kommenteeris Eesti Panga asepresident Märten Ross.

"Eesti majanduses eelmise aasta teisel poolel alanud kohandumisega on oluliselt vähenenud need peamised riskitegurid, mida Fitch on oma otsuse põhjendusena välja toonud. Kiire laenukasv on märgatavalt alanenud ning jooksevkonto puudujääk langeb järgmisel aastal 6 protsendi tasemele," ütles Ross.

Rossi sõnul tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et jooksevkonto puudujääk peegeldab nüüdseks eelkõige otseinvesteeringutelt omanikele makstavaid dividende ja muid ülekandeid, mis tähendab Eestisse tehtud otseinvesteeringute jätkuvalt kõrget kasumlikkust. See on ka loomulik, arvestades Eesti suhteliselt head investeerimiskliimat ja investoritele soodsat kulubaasi.

"Eesti majanduse sõltuvus väliskapitali jooksvast sissevoolust on oluliselt vähenenud, mida näitab ka väliskaubandusbilansi väga kiire kahanemine. Majanduse konkurentsivõimet kinnitab ekspordi korralik kasv ning samuti on alanemas inflatsioonisurved. Ettevaates ei pea me välisrahastamisega seotud riskide realiseerumist tõenäoliseks," ütles Ross.

Ross rõhutas, et Skandinaavia finantsgruppidesse täielikult integreeritud Eesti pangandussüsteem on tugev ja usaldusväärne. " Eestis tegutsevad Skandinaavia pangagrupid on maailma finantsraputused hästi üle elanud. Pankade kapitali adekvaatsus Eestis ulatub tänaseks 18 protsendini ning kehtiv kohustusliku reservi määr on 15 protsenti kõigist kohustusest. Eesti Panga analüüs kinnitab, et süsteemi kapitali- ja likviidsusvaru on enam kui piisav tururiskidega ja majanduskasvu aeglustumisega toimetulekuks," rääkis Ross.

"Kokkuvõttes peegeldab Fitchi otsus eelkõige investorite ja turuanalüütikute seas valitsevat üldist riskikartlikkust ja määramatust, mille peamiseks põhjuseks on finantsturgude olukord maailmas," ütles Ross.

Viimati kinnitas Fitch Eesti riigireitingu tasemel A negatiivne 2008. märtsis. Reitinguagentuur Moody's andis Eesti reitingule viimati hinnangu käesoleva aasta septembris, kinnitades selle tasemel A1 stabiilne. Standard & Poor's andis oma viimase hinnangu Eesti reitingule käesoleva aasta juulis, mil ta kinnitas Eesti riigireitingu tasemel A negatiivne.

Fitchi pressiteate eestikeelne tõlge avaldatakse Eesti Panga kodulehel.