Fitch kinnitas Eesti riigireitingud praegusel tasemel, muutes reitingu väljavaadet

31. jaanuaril 2008 avaldatud teate kohaselt kinnitas reitinguagentuur Fitch Ratings Eesti Vabariigi pikaajaliste välisvaluutakohustuste reitingu tasemel A ning Eesti krooni pikaajalise reitingu tasemel A+. Eesti reitingu väljavaade muudeti stabiilsest negatiivseks.

"Fitchi arvates on rahvusvahelistel finantsturgudel valitseva segaduse tõttu kasvanud riskid Ida-Euroopas tervikuna. Eesti väljavaate muutmine negatiivseks tähendab, et reitingu muutmise tõenäosus lähema aasta-kahe jooksul on varasemaga võrreldes suurenenud," kommenteeris Fitchi otsust Eesti Panga asepresident Märten Ross.

Rossi hinnangul on Eesti jaoks kõige olulisem reitingute kinnitamine praegusel tasemel A/A+. "Fitch usub, et pehme maandumine on Eesti majandusarengu põhistsenaarium," rääkis Ross.

Samas kajastab agentuuri otsus eelmiste aastate kiire majanduskasvuga kaasnenud riske. "Fitchi analüüs osundab Eesti kiirele laenukasvule ja jooksevkonto puudujäägile, kuid samuti kasvanud inflatsioonile. Väljavaate muutmise peamine põhjus oli ikkagi rahvusvahelistel finantsturgudel viimase poole aasta jooksul valitsenud segadus," kommenteeris asepresident Ross.

Märten Rossi sõnul viitavad Eesti majandusnäitajad ilmekalt eelmisel aastal ilmnenud riskide taandumisele. "Sisenõudluse kasvutempo pidurdub ja pangalaenude kasv on kiirelt vähenenud. Samas püsib ekspordikasv tugev ning jooksevkonto ja väliskaubanduse puudujäägid kahanevad jõudsalt," rääkis Ross. "Muutunud majandusoludes toetab Eesti edasist kasvu tugev finantssektor ja ülejäägiga planeeritud eelarve. Maailma finantsturgude ebakindlus ei ole Eesti pangandusele olulist mõju avaldanud," lisas ta.

Viimati andis Fitch Eesti riigireitingule hinnangu 2007. aasta juulis, mil ta kinnitas reitingu tasemel A1 ja väljavaate stabiilsena. Reitinguagentuur Standard&Poor's kinnitas selle aasta 22. jaanuaril Eesti riigireitingu tasemel A, jättes väljavaate negatiivseks. Reitinguagentuur Moody's kinnitas juulis 2007 Eesti riigireitingu tasemel A, muutes väljavaate positiivsest stabiilseks.

Fitchi eestikeelne teade avaldatakse Eesti Panga kodulehel.