Fitch omistas Eesti riigireitingule positiivse väljavaate

Reitinguagentuur Fitch teatas esmaspäeval, 30. juulil, et Eesti pikaajaliste välisvaluutakohustuste reitingule BBB+, lühiajaliste väliskohustuste reitingule F2 ja Eesti krooni pikaajalisele reitingule A omistati positiivne väljavaade (Rating Watch Positive).

Positiivse väljavaate omistamisele võib, kuid ei pea järgnema reitingu tõstmine.

Reitingu võimalikku tõstmist kaalutakse kuni septembrikuu alguseni kahe peamise faktori valguses, milleks on maailmamajanduse kasvu aeglustumise mõju Eesti välispositsioonile ning Eesti riigirahanduse pikaajalised väljavaated.

"Eestil on võimalus saada järjekordne tunnustus oma edukale majanduspoliitikale, mida oma viimases raportis hindas positiivselt ka IMF. Fitchi reitingu seisukohalt on kaalukaim küsimus 2002. aasta eelarvepoliitika ning riigi võlakoormuse dünaamika," sõnas Eesti Panga asepresident Andres Sutt.

Fitch rõhutab oma teates, et Eesti majandust ja majanduspoliitikat iseloomustab positiivselt tugev fiskaalpositsioon. Tulude poolel suurenes majanduskasvu tõttu kaudsete maksude laekumine, mis küllaga korvas ettevõtte tulumaksu kaotamisest vähenenud tulud, samas kui kulude poolelt kahandasid piirangud palkade ja pensionite kasvule ning vähenenud avaliku sektori investeeringud avaliku sektori kulude osatähtsust SKP-s 36,7%-ni. Tänu sellele vähenes fiskaaldefitsiit 0,7%-ni SKP-st, mis on allpool ametlikke prognoose.

Fitchi teade tõstab esile madalat üldvalitsuse võlga, mis moodustab vaid 5,4% SKP-st (6,5% arvestades juurde valitsuse poolt antud garantiid). Fitchi teade osutab ka märkimisväärsetele valitsuse välisreservidele, mis ulatuvad 1,7%-ni SKPst 2000. aasta lõpu seisuga.

Positiivse asjaoluna tuuakse esile Eesti välispositsiooni arengud. Vaatamata majanduse kasvufaasile kahanes kaubavahetuse defitsiit, sest range kontroll avaliku sektori kulutuste üle tasakaalustas erasektori kasvanud nõudluse. Jooksevkonto defitsiit suurenes mõneti, ulatudes 6,3% SKP-st, kuid selle põhjuseks oli välisinvesteeringutele rajatud ettevõtete kõrge kasumlikkus ning suur osa kasumist reinvesteeriti. Peaaegu kogu jooksevkonto defitsiit finantseeriti võlga mittetekitavate otseinvesteeringutega.

Fitch tõstis Eesti reitingu tasemele BBB+ tasemelt BBB eelmisel aastal. Kaks teist suuremat reitinguagentuuri, Moody's ning Standard & Poor's on Eestile andnud sama, Baa1/BBB+ reitingu. BBB+ on kõrgeim "B" grupi reiting, seega reitingu tõstmine tähendaks Eestile üleminekut "A" gruppi, tasemele A-.

Üleminekuriikidest on Eestist kõrgem Fitchi poolt antud pikaajaliste välisvaluutakohustuste reiting Sloveenial ja Ungaril, vastavalt A ja A- ning Eestiga võrdne BBB+ Tðehhil ja Poolal. Läti reiting on BBB ja Leedul BBB-.

Reitinguagentuuri missioon külastas Eestit 10. ja 11. juulil käesoleval aastal ning Eesti reitingu positiivne väljavaade tugineb missiooni esialgsetel tulemustel.

Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Tel: 668 0900