Fitch tõstis Eesti riigireitingut

Reitinguagentuur Fitch otsustas tõsta Eesti pikaajaliste välisvaluutakohustuste reitingu ehk riigireitingu tasemele A-, lühiajaliste väliskohustuste reitingu tasemele F1 ja Eesti krooni pikaajalise reitingu tasemele A+.
 

"Riigireitingu tõstmine suurendab Eesti usaldusväärsust meie äripartnerite silmis ning kinnitab Eesti integreeritust Euroopa majandusruumiga. Väärib rõhutamist, et reitingu tõstmine toimus ajal, kus maailmamajanduse kasvuväljavaated on endiselt küsimärgi all ning arenevate ja üleminekumajanduste olukord seda ebakindlam," kommenteeris reitingu tõstmist Eesti Panga asepresident Andres Sutt.

Varasem Eesti riigireiting oli tasemel BBB+, mis tähendab esmakordset jõudmist nn. A-reitingugruppi, märkis Sutt. Lühiajaliste väliskohustuste reiting tõusis tasemelt F2 ja Eesti krooni pikaajaline reiting tasemelt A.

Fitch rõhutab oma teates, et Eesti majandusareng viimase aasta jooksul on olnud muljetavaldav. 2000. aasta SKP kasv oli 6,9%, millega kaasnes ekspordi tugev tõus. Tänavune oodatav majanduskasv on 5-6%.

Fitchi hinnangul on Eesti majanduse tugevuseks hästitoimiv ning põhiliselt välisomanduses olev pangandussüsteem, ulatuslikud välisinvesteeringud, järjekindel majanduspoliitika ning riigi edusammud ühinemisläbirääkimistel Euroopa Liiduga. Agentuur tõstab esile madalat üldvalitsuse võlga, mis moodustab SKP-st vaid 5,4%.

Eesti Panga analüüs kinnitab, et inflatsiooni, välisvõla ja fiskaalpositsiooni tase on täiesti võrreldavad nn. A-reitingugrupi riikide näitajatega ning meie puhul peetakse lisaks positiivseks reformide ja EL ühinemisläbirääkimiste edukust

Eesti probleemideks peab Fitch väliskeskkonnast sõltuva majanduse väiksust ja avatust, jooksevkonto defitsiidi suhteliselt kõrget taset, suurt tööpuudust ning regionaalset ebavõrdust, suuri summasid nõudvaid keskkonnakahjusid ning pingelisi poliitilisi suhteid Venemaaga.

Fitch tõstis Eesti reitingu tasemele BBB+ tasemelt BBB 2000. aastal. Kaks teist suuremat reitinguagentuuri, Moody's ning Standard & Poor's on Eestile andnud sama, Baa1/BBB+ reitingu.

Üleminekuriikidest on Eestist kõrgem Fitchi poolt antud riigireiting A Sloveenial, Ungari reiting on Eestiga võrdne A-. Nõrgem reiting BBB+ on Tšehhil ja Poolal. Läti reiting on BBB ja Leedul BBB-.

Fitch teatas juuli lõpus, et agentuur kaalub reitingu võimalikku tõstmist kahe peamise faktori valguses, milleks on maailmamajanduse kasvu aeglustumise mõju Eesti välispositsioonile ning Eesti riigirahanduse pikaajalised väljavaated. Reitinguagentuuri missioon külastas Eestit 10. ja 11. juulil käesoleval aastal, 30. juulil lisas Fitch reitingule positiivse väljavaate.

Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Tel: 668 0900