Hansson: rahaliidus peavad riigid majanduse muutustele reageerima paindlikult

Itaalias kõrgetasemelisel Ambrosetti rahanduskonverentsil laupäeval esineva Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni sõnul näitab euroala kogemus, et ühises rahaliidus olevate riikide majanduspoliitika peab olema vastutustundlik ja nad peavad olema valmis majanduse muutustele reageerima paindlikult.

Keskpanga president Ardo Hansson võrdles oma ettekandes kriisi sattunud majanduse kiire kohanemise eeliseid ja puuduseid.

Kiire kohanemise eelisena tõi Hansson ettekandes esile, et kui majanduspoliitika kujundajad reageerivad kriisile viivitamatult, jääb majandusaktiivsust ja eriti investeeringuid pidurdav majandusliku ebakindluse periood lühemaks. Lisaks sellele vabanevad kiire kohanemise käigus vahendid uute ettevõtete ja tegevusvaldkondade arenguks.  Hansson rõhutas, et kiire kohanemine aitab vältida ühiskonna reformiväsimust ning hoiab ära avaliku ja erasektori võlakoormuse liigse kasvu.

Teisalt peab majanduspoliitika kujundamisel silmas pidama, et järsud muutused ei tooks kaasa kiirustamisest tingitud vigu ning elujõuliste ettevõtete pankrotistumist. Samuti on oluline, et valitsused pööraksid tähelepanu muutuste vajalikkuse ja toime selgitamisele ühiskonnas. Hansson võrdles ettekandes Eesti kohanemist majanduskriisi ajal nelja euroala riigi Kreeka, Iirimaa, Hispaania ja Portugaliga. Võrdluses torkab silma, et Eesti kiirem kohanemine on aidanud riigil kriisist väljuda edukamalt nii majanduskasvu, töötuse, eelarvetasakaalu kui ka võlakoormuse poolest.

Eesti majanduse pikaajalist suhteliselt kiiret kasvu ja head kohanemisvõimet on Hanssoni sõnul toetanud tugev eelarvepoliitika, paindlik tööturg ning suhteliselt madal laenukoormus, eriti avalikus sektoris. Eesti majanduse võimet raskustest välja tulla on soodustanud hästi kapitaliseeritud pangad, järjepidevad struktuurireformid ning soov kohandada majanduspoliitikat kiiresti majanduse muutustele. Erinevalt Eestist on mitmes euroala riigid kriisiga toimetulekut takistanud ka finantssektori liigne suurus.

Hanssoni sõnul näitas Eesti majandusbuumi kogemus, et tugev väline ankur fikseeritud kursi näol võib soodustada majanduspoliitilist tegevusetust. Euroala kogemus majanduskriisi ajal on tõestanud, et  ühise rahaliidu riikide majanduspoliitika peab olema vastutustundlik ja valmis majanduse muutustele paindlikult reageerima.

Selle nädala reedel ja laupäeval Itaalias Cernobbios toimuval kõrgetasemelisel Ambrosetti rahanduskonverentsil osalevad tunnustatud rahandus- ja rahapoliitika otsustajad. Eesti Panga president Ardo Hansson peab konverentsil ettekande laupäeva hommikul arutlusringis, kus teemaks on Euroopa tulevik. Lisateave konverentsi kohta.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee