Hoiused kasvasid aastaga 8%

Kadri Salumaa
Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhtivspetsialist 

Eesti reaalsektori laenu- ja liisinguportfelli aastakasv aeglustus jaanuaris 0,7%ni. Ettevõtetele ja majapidamistele väljastatud laenude ja liisingute kogumaht vähenes kuuga 8 miljoni euro võrra 14,8 miljardi euroni.

Eesti ettevõtete vähene investeerimisaktiivsus hoidis laenunõudluse ka jaanuaris väiksena. Eesti ettevõtted võtsid 2014. aasta esimesel kuul 660 miljoni euro eest laene ja liisinguid, mida oli mullusest 10% vähem. Pikaajaliste laenude käive 111 miljonit eurot jäi jaanuaris poole väiksemaks kui möödunud aasta samal ajal. Lühiajaliste laenude käive oli siiski võrreldav 2013. aasta viimase kvartali keskmise kuukäibega. Laenukäive oli jaanuaris tavapärasest suurem taristu sektoris.

Majapidamiste laenuaktiivsus eluasemelaenuturul seevastu kasvab endiselt. Majapidamised sõlmisid jaanuaris ligikaudu 1300 uut laenulepingut ning pangad väljastasid neile 45 miljoni euro eest eluasemelaenusid. Seda oli 23% rohkem kui aasta varem, ent samas viiendiku võrra vähem kui möödunud aasta keskmine kuukäive. Eluasemelaenuportfelli aastakasv ulatus jaanuaris 1%ni.

Laenuintressimäärad jaanuaris palju ei muutunud. Hoolimata enamike laenulepingute baasintressimäära 6 kuu Euribori väikesest tõusust langes ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär 2,9%ni. Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär oli jaanuaris 2,6%.

Pankade laenuportfelli kvaliteedi järjepidev paranemine peatus. Üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude maht suurenes jaanuaris umbes 1 miljoni euro võrra eluasemelaenuportfelli kvaliteedi halvenemise tõttu. Pikaajalise makseviivitusega laenude osakaal laenuportfellist jäi 1,9% juurde.

Hoiuste mahu aastakasv kiirenes jaanuaris 5%lt 8%ni. Ettevõtete ja majapidamiste hoiused kasvasid kokku 76 miljoni euro võrra 9,2 miljardi euroni. Ettevõtete hoiuste toel suurenesid tähtajalised ja säästuhoiused.

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas www.eestipank.ee/press/fotopank

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 6 680 959, 5 097 285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee